logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Likebehandling med unntak

Likebehandling med unntak

976

Universitetet i Oslo skal sikre likebehandling av studenter som tar permisjon. Likevel har flere fakulteter fått egne unntak fra regelverket, skriver Universitas.

Alle programstudenter kan søke om inntil to semestre permisjon fra studieprogrammet sitt, uten å måtte oppgi grunn

Du kan få permisjon i ett semester dersom strukturen til programmet gjør det mulig. Hvis ikke må du søke om permisjon i to semestre

Disse studentene kan ikke søke om permisjon uten dokumentasjon: Klinisk ernæring, medisin og odontologi, dersom du er midt i en modul som går over flere semestre samt masterprogram ved Det humanistiske fakultet, fjerde semester og masterprogram ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen har utarbeidet et nytt felles regelverk for studiepermisjon ved UiO. Motivasjonen for et felles regelverk skal i tillegg til å spare administrative ressurser ha vært likebehandlingsprinsippet. Det skal nemlig sikre alle studenter lik behandling uavhengig av hvilket fakultet de tilhører. Likevel er det etter konsultasjon med fakultetene foretatt endringer ved flere fakulteter. Unntakene gjelder søknad om generell permisjon uten krav til dokumentasjon. Bestemmelsene om permisjon på grunnlag av dokumenterte behov er felles for alle.

– Det nye permisjonsregelverket er felles for hele UiO og gjelder for alle fakulteter og studieprogram. Dette gir enklere informasjon til studentene samt mulighet for felles nettskjema som er digitalt og kryptert, skriver avdelingsdirektør Hanna Ekeli fra Avdeling for studieadministrasjon i en e-post til Universitas.

– Når regelverket er felles for hele UiO, åpner det også for mer felles arbeidsprosesser internt, blant annet knyttet til arkivering, fortsetter hun.

Ifølge likebehandlingsprinsippet kan studentene forskjellsbehandles kun dersom forskjellsbehandlingen er saklig og rimelig. Da må unntakene fra det nye regelverket kunne begrunnes i strukturen til studieløpene det gjelder.

– Likebehandling har vært et viktig formål med det nye regelverket, men også å ta høyde for faglige og organisatoriske behov i de tilfellene hvor studieprogram eller fakulteter allerede hadde velfungerende og godt innarbeidede opplegg som man ønsket å ta hensyn til, skriver Ekeli.

– Studiene ved UiO har ulikheter i oppbygging. Medisinstudiet melder at det på grunn av obligatoriske aktiviteter og praksis er svært vanskelig å innvilge permisjon uten dokumentasjon mens studentene tar moduler over flere semestre, svarer Ekeli.

Hun opplyser om at det derfor er gjort unntak for medisin, klinisk ernæring og odontologi slik at disse studentene normalt bare kan få permisjon uten dokumentasjon mellom moduler.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.