logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Lavt tanntap på grunn av periodontal sykdom i Norge

Lavt tanntap på grunn av periodontal sykdom i Norge

976

I en nylig artikkel i International Dental Research (1) er det behandlet data fra databasen hos Helfo (KUHR-databasen). Den inneholder blant annet informasjon om refusjonskrav fra tannleger og tannpleiere for undersøkelse, diagnostiske tjenester og behandling av periodontal sykdom (takst 501). Databasen inneholder ikke detaljerte diagnostiske data. Beregningene er basert på tall fra 2013. Studien fikk omtale i nyhetsportalen «Dental Tribune» (www.dental-tribune.com).

Den største aldersgruppen av aktuelle pasienter var 60–69 år. Det var geografisk spredning mellom fylkene, der Oslo hadde den største relative andelen av periodontal behandling, mens Finnmark og Sogn og Fjordane den laveste. Allmennpraktiserende tannleger sto for den høyeste totale tidsbruken etterfulgt av spesialister og tannpleiere.

Tolkningen av dataene er at systematisk periodontal behandling fungerer med de økonomiske refusjonsordningene og tjenestene i Norge, og at tanntapet er lavt på grunn av periodontal sykdom. Forfatterne peker på at det er usikkerheter knyttet til diagnostiske kriterier og vurdering av behandlingsbehov.

Referanse

  1. Fardal Ø, Skau I, Rongen G, Heasman P, Grytten J. Provision of treatment for periodontitis in Norway in 2013 – a national profile. Int Dent J. Apr 2020. https://doi.org/10.1111/idj.12565

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.