logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Alrek helseklynge i Bergen – nye samarbeidsmuligheter

Alrek helseklynge i Bergen – nye samarbeidsmuligheter

975

Samlet mellom odontologibygget til venstre og nybygget i Alrek helseklynge til høyre: Fra venstre Guri Rørtveit, instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Bjarne Robberstad, forskningsleder på samme institutt. Bodil Lund er instituttleder og Stein Atle Lie er forskningsleder ved Institutt for klinisk odontologi i Bergen. Det var unison enighet om at fagmiljøene i nybygget gir mange samarbeidsmuligheter mellom odontologi og andre helserelaterte aktiviteter.

I oktober 2020 ble det åpnet et nytt bygg like ved odontologibygget i Bergen. Det inngår i det som nå heter Alrek helseklynge som omfatter tre bygg i dag, inkludert odontologibygget, med et fjerde på planleggingsstadiet.

Nybygget i Årstadveien 17 ble åpnet den 13. oktober med både helseminister Bent Høie og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til stede. Det digitale åpningsarrangementet viste hvor innholdsrikt dette bygget er, med helsefaglige universitetsmiljøer, vitenskapelige høyskoler, sykehusene i regionen, Bergen kommune og Folkehelseinstituttet, blant annet. For eksempel er det også et undervisningsorientert faglegekontor, dessuten er både Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sykehus i nærområdet.

Den 23. oktober var det et fellesseminar ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) og det store fagmiljøet ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), som nettopp har flyttet inn i nybygget. Presentasjonene dekket et svært bredt område, for eksempel situasjonen for eldre og personer med demenssykdom, odontologiske aspekter innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR), migrasjon og tannhelse, munnhelsesituasjonen i Øst-Afrika, folkehelseundersøkelsen i Hordaland, pustestopp og søvn, og stamcelleforskning i oppbygging av bein.

Odontologibygget er praktisk talt vegg i vegg med nybygget, et naboskap som stimulerer til samarbeid. Det ble åpenbart at det er mange faglige berøringspunkter der det er underbrukte muligheter for virkelig tverrfaglig aktivitet, både klinisk og akademisk. Helseklyngen gjør at tenner og resten av kroppen kommer nærmere hverandre – ikke bare som fromme ønsker, men også i praksis.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.