logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

974

1920

Fra NTFs representantskapsmøte

Indsamling til østerrikske tandlæger

Paa foranledning av Svenska Tandläkare-Förbundet blev der av hovedstyret igangsat en indsamling til trængende østerrikske tandlæger, hvorved indkom kr. 5 873, 72, der blev anvendt til indkjøp av matvarer.

Alkoholsaken

I anledning de ved kongelig resolution av 5. december f.a. trufne bestemmelser angaaende tandlægers ret til at forskrive alkohol til stimulans, har hovedstyret ført en lang korrespondanse med departemenetet, som nu endelig i statsraad den 8. ds. har gaat med paa den av hovedstyret foreslaatte gamle ordning hvorved tandlæger for fremtiden har anledning til at forskrive 4/2 fl. brændevin pr. md.

Tidende nr. 11, 1920

1970

Fra NTFs representantskapsmøte

Forslag om tilføyelse til punkt 18 i de etiske regler – skriftliggjøring av avtaler

Fra N.T.F.’s råd for tannlegeetikk er følgende forslag kommet om tilføyelse til punkt 18 i de etiske regler og kollegiale bestemmelser for tannleger:

«De saker N.T.F.’s råd for tannlegeetikk har hatt til behandling har i det alt vesentlige vært kollegiale tvister i forbindelse med overdragelse og leie av praksis, hvor årsaken til tvisten for den alt overveiende del var uklare kontrakter eller mangel på slike. Rådet er av den oppfatning at det i de etiske regler for tannleger bør inntas et punkt hvor det bl.a. fremgår at det ved ansettelse av vikar eller assistent inngår skriftlig avtale mellom partene.

Tidende nr. 6A, 1970

2010

Fra åpningstalen på NTFs landsmøte

– Må medlemmene krangle med sin egen forening? NTFs president Gunnar Lyngstad hadde debatten fra i sommer som hovedtema i sin åpningstale på årets landsmøte, den som foregikk på Tidendes nettsted og handlet om Norsk Helsenett, personvern, datasikkerhet og kravet om sikker linjetilkopling – og kostnader forbundet med dette.

– Når NTFs sentrale ledd anbefaler ulike løsninger til medlemmene, er dette alltid bygd på grundige saksforberedelser og inngående politisk vurdering, sa Lyngstad. – Når veien utenom ikke lenger er farbar, må vi bruke kreftene på å få det uunngåelige best mulig tilpasset tannlegenes virkelighet, sa presidenten videre, fortsatt med adresse til debatten rundt Norsk Helsenett.

Tidende nr. 14, 2010

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.