logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter

Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter

975

Tendensen til at det rapporteres færre andre smittsomme sykdommer en covid-19 under pandemien fortsetter. Landets leger rapporterer tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer (MSIS) til Folkehelseinstituttet (FHI). To ganger i måneden publiserer FHI en rapport om dette. 

I perioden 16.–30. september ble det rapportert 522 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19 til MSIS. Av disse var 499 (96 prosent) rapportert smittet i Norge.

Sammenliknet med tilsvarende periode i 2019 var det 50 prosent færre meldte tilfeller og 33 prosent færre tilfeller rapportert smittet i Norge

Mindre reising og smitteverntiltakene slår positivt ut

Det er størst nedgang for de vaksineforebyggende sykdommene, men vi ser en nedgang i rapportering for alle sykdomsgrupper.

– Hovedårsaken til dette kan antakelig relateres til smitteverntiltakene om å holde avstand og ha god håndhygiene i tillegg til færre utenlandsreiser. I tillegg tyder det på at færre oppsøker lege når de blir syke, siden nedgang i diagnostisk testing og en reduksjon i bruk av primærhelsetjenesten fortsetter også i siste halvdel av september, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Resistente bakterier er på samme nivå

Sykdommer forårsaket av resistente bakterier er den eneste gruppen hvor diagnose og rapportering har holdt et stabilt nivå under covid-19-epidemien i Norge.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.