logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Helfo-regelverket skal følges, det skal ikke styre din behandling mot overbehandling
Snakk om etikk

Helfo-regelverket skal følges, det skal ikke styre din behandling mot overbehandling

969

NTFs etiske regler § 9:

Tannlegen skal hjelpe sine pasienter til å oppnå økonomiske rettigheter og ytelser som følger av lovgivning.

Tannlegen skal overfor institusjoner som dekker helseutgifter medvirke til at pasienten ikke skaffes uberettiget økonomisk eller annen fordel.

Helfos regelverk for trygdestønad til tannbehandling er omfattende og detaljert. Yrkesutøvelse krever for tannleger og tannpleiere at man setter seg grundig inn i regelverket for at ytelse til pasient skal være korrekt. Vi er vist stor tillit ved selv å foreta kontrollen om en behandling kvalifiserer til trygderefusjon.

Dessverre forekommer misbruk av denne tilliten. Det har ført til store endringer, og aller mest for pasienter med uttalt odontofobi, og for de periodontittpasientene med svært stort behandlingsbehov, som får hele behandlingen i løpet av ett kalenderår. Pasientene lider fordi kolleger har tatt seg til rette og misbrukt tillit. Lov, forskrift og regler er ikke fulgt.

Et etisk dilemma kjennetegnes ved at det er tvil om hva som egentlig er rett eller galt. Det gjelder ikke her. Snarere er det for fristende å gjøre det som er galt. Det er tyveri fra samfunnets felleskasse.

Her vil jeg nevne to aktuelle eksempler. For takstene 405 og 501 har Helfo kommet med tydelige merknader, sist i Vet du-kampanjen i Nyhetsbrev fra Helfo den 28. september. Årsak er feil bruk eller misbruk av takstene.

Her må vi være veldig tydelige. Det er faglig indikasjon som bestemmer om en tann eller tannrot må fjernes med et kirurgisk inngrep, som inneholder de elementer som Helfo lister opp, og som da utløser trygderefusjon. Helfos merknad om hva som kreves for at et inngrep kvalifiserer for trygderefusjon er laget for å begrense bruken til de pasienter som har behov for dette. Og ikke for at pasienter med behov for enkel ekstraksjon skal bli utsatt for overbehandling, og en mer omfattende og kostbar behandling enn indisert.

For å benytte takst 501 er det krav til diagnose periodontitt, og en behandling som gjennomføres systematisk og strukturert, med krav til tidsbruk. Til indisert tidsbruk, ikke til maksimal tillatt tid, eller antall 501-takster.

Faglig korrekt behandling av periodontitt er svært kortfattet oppsummert i merknaden til takst 501. Men det er ikke et kompendium i periodontal behandling. Du som tannlege er faglig ansvarlig for at din pasient mottar nødvendig og korrekt periodontal behandling. Det har pasienten din tillit til. Der får du ingen hjelp av Helfos regler. Du skal ikke misbruke hverken pasientens tillit eller fellesskapets midler til å overbehandle pasienten med unødvendige seanser. Det er din fagkunnskap som styrer, ikke hva som kan «hentes ut» av Helfo-systemet.

Taket for maksimalt antall benyttede 501-takster ble dessverre framtvunget nettopp fordi det ble avdekket systematisk misbruk av et godt refusjonsregelverk for våre periodontittpasienter.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.