logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Gradert sykmelding og egenmelding
Spør advokaten

Gradert sykmelding og egenmelding

965

Kan arbeidstaker benytte egenmelding når vedkommende i utgangspunktet har en gradert sykmelding? Dette er et praktisk spørsmål vi innimellom får.

SVAR

Svaret er nei, egenmelding kan ikke brukes i egen løpende sykmeldingsperiode. Dersom arbeidstaker blir ytterligere syk må arbeidstakeren ta kontakt med legen for å få en ny gradering, eventuelt 100 prosent sykmelding for det aktuelle tidsrommet.

Så lenge fraværet er sammenhengende, blir dette ansett som én sykdomsperiode uansett hvilken diagnose som ligger til grunn for fraværet.

Arbeidstaker er for eksempel langtidssykmeldt, jobber 50 prosent og er 50 prosent sykmeldt. Arbeidstakeren får influensa og er hjemme fra jobb i tre dager. Den ansatte kan ikke benytte egenmelding for å dokumentere dette fraværet. Den ansatte må oppsøke lege og få 100 prosent sykmelding for disse tre dagene.

Dersom fraværet er innenfor arbeidsgiverperioden, skal arbeidsgiver utbetale 100 prosent sykepenger for disse tre dagene. Dersom fraværet er utenfor arbeidsgiverperioden skal NAV utbetale 100 prosent sykepenger.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.