logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Alt vel, og ikke så bra

Alt vel, og ikke så bra

889

Foto: Kristin Aafløy.

I denne utgaven av Tidende har vi en vitenskapelig artikkel som stadfester det som etter hvert er vel dokumentert, at det over de siste tiårene har vært en forbedring av tannhelsen blant barn og ungdom, med tilsvarende mindre behandlingsbehov.

Et uavklart spørsmål har vært hvorvidt det reduserte behandlingsbehovet blant barn og ungdom videreføres i voksen alder? Nå som barna med god tannhelse begynner å bli voksne, er tiden kommet til å få svar på dette.

Forfatterne beskriver de årlige endringene i ny behandlingskrevende karies hos en gruppe voksne, nemlig studenter.

Dette går rett inn i diskusjonen om hvor mange tannleger vi trenger her i landet. En diskusjon vi neppe er ferdige med, og som mange synes er vanskelig.

Funnene er at tannhelsen er god blant studentene som er undersøkt og/eller behandlet ved Studentsamskipnaden i Oslo i perioden 2007-2018. Det har vært en nedgang i andelen studenter med ny behandlingskrevende karies i hele perioden, nedgangen var størst for årene 2007-2011. For de som trengte behandling, var behandlingsomfanget uendret og relativt lavt i hele perioden. Forfatterne sier videre, og som en følge, at tannhelsesituasjonen blant studentene bør tas med i dimensjoneringen av tannhelsetjenesten i tiden fremover.

Dette går rett inn i diskusjonen som har pågått en stund, om hvor mange tannleger vi trenger her i landet. En diskusjon vi neppe er ferdige med, og som mange synes er vanskelig.

Samtidig gleder vi oss over at det er god tannhelse.

Tidende har også en reportasje om et annet prosjekt, som retter oppmerksomheten mot en helt annen aldersgruppe. De eldre. Om den gruppen er det sagt ganske mye om at behandlingsbehovet vil øke. Nå har Forskningsrådet gitt en stor bevilgning for å få frem ny kunnskap om tannhelsen til eldre hjemmeboende pasienter. Målet med prosjektet som starter opp denne høsten er å få vite mer om behovet for tjenestene til denne gruppen, og om hvordan en best organiserer dem. Dette har det vært etterlyst kunnskap om lenge. Nå er det fint at det kommer.

Noe som ikke er så bra er at det går sakte fremover med e-helsen. Norsk Helsenett øker prisene og tannlegene betaler det samme som legene, men får ikke de samme tjenestene. Norsk Helsenett øker kapasiteten på nettet, og dermed prisene. Men hva skal tannlegene med økt kapasitet når de hverken har e-resept eller elektronisk samhandling? En kikk på sosiale medier viser at disse utgiftene begynner å bli vel sure for mange, og at tannlegene er lei av å betale for noe de ikke får, heter det innledningsvis i saken om Norsk Helsenett.

Når redaksjonen til denne utgaven av Tidende i dag avsluttes, og lederen skrives, er det dagen før NTFs digitale landsmøte går av stabelen. Det er vi spente på, og vi håper å kunne bringe fint stoff derfra i Tidende nr. 12. Der vil vi også komme med intervjuer med nyutdannede tannleger, som forteller om møtet med arbeidslivet. Samtidig er vi i gang med å undersøke hvor mange tannleger som har fått kompensasjon som følge av koronapandemien, og hvor mye som er utbetalt. Vi vil også finne ut hvordan tannlegene synes ordningen har truffet.

Alt dette mens Oslo og landet for øvrig får strengere regler å forholde seg til, for å begrense smitte. Vi krysser fingrene for at det ikke blir behov for å stenge ytterligere ned. For oss i Tidende blir det bare hjemmekontor i tiden fremover.

Vi er tilbake i desember. Alt godt så lenge.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.