logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 10 / Eksperter foreslår tiltak mot fedme

Eksperter foreslår tiltak mot fedme

790

I Norge er usunt kosthold blant de viktigste risikofaktorene for sykdom og tidlig død. Forekomst av fedme øker i den norske befolkningen, både blant ungdommer og voksne.

Hva vi velger å spise er påvirket av mange ulike faktorer, deriblant matomgivelsene. Matomgivelsene dreier seg blant annet om hvilke matvarer som er tilgjengelige, hva de koster og hva som markedsføres – alt dette har stor betydning for hva vi velger å spise, som igjen påvirker helsen. Matomgivelser kan i stor grad påvirkes gjennom utvikling og implementering av politikk og tiltak.

Et panel bestående av 34 uavhengige norske eksperter innen ernæring og folkehelse har vurdert norsk politikk opp mot internasjonal beste praksis, og deretter formulert tiltak som vil kunne bedre matomgivelser, ernæringsstatus og folkehelse i Norge. Tannlegen Sam Selikowitz er blant ekspertene som har deltatt i arbeidet, på vegne av NTF.

I rapporten lanserer ekspertene 25 forslag for å få nordmenn til å spise sunnere, blant annet anbefaler de sukkeravgift, skolemåltider og strengere regulering av reklame rettet mot barn.

Det overordnede målet er å stimulere myndighetene til økt innsats for å fremme sunne matomgivelser og forebygge overvekt, fedme og kostholdsrelaterte ikke-smittsomme sykdommer.

Eksperters vurdering av politikk for sunnere matomgivelser, Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI), ble i 2020 gjennomført for første gang i Norge, som del av det europeiske prosjektet Policy Evaluation Network.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.