logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 10 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

876

1920

Brændevinskontrollen

Efter opdrag av Socialdepartementet har byraachef J.A. Welhaven og kontorchef K. L. Schei besøkt Stockholm for at studere den kontrol, som efter svensk lovgivning utøves ved omsætningen av rusdrik, denaturert sprit, alkoholholdige apotekervarer og alkoholholdige preparater til medicinsk, teknisk og videnskabelig øiemed.

Svensk tandlæge Eklund

i Haparanda har fra den svenske medicinalstyrelse mottat et paalæg om ikke at forskrive sprit i større mængder end de, han har bruk for til sin praksis som tandlæge.

Fra Tidende nr. 10, oktober 1920. Notiser. Forbudstiden i Norge, hvor det var forbudt å selge vin, øl og brennevin, varte fra 1916 til 1927.

1970

Annonse

Postgiro, jeg – hvorfor det?

Jo, fordi De med en egen postgirokonto kan spare masser av tid – og faktisk en del penger.

De sparer tid fordi: De slipper å løpe rundt på offentlige og private kontorer, postkontorer og kassekontorer for å få betalt Deres regninger. Det eneste De har å gjøre er å fylle ut en enkel blankett, legge den i en konvolutt, og slippe den i nærmeste postkasse – uten porto.

De sparer penger fordi blankettene og konvoluttene er gratis.

En postgirokonto får De åpnet gratis på nærmeste poststed.

Utdrag fra en annonse for postgiro i Tidende nr. 7, oktober 1970

2010

Fred og fordragelighet

Den som hadde ventet lynsjestemning på grunn av misnøye med Norsk Helsenett da visepresidenten møtte tillitsvalgte fra privat sektor, måtte vente forgjeves. Det eneste han fikk var applaus.

Etter debatten rundt NTF og Norsk Helsenett i Tidendes spalter på papir og på nettet, skulle en tro at NTFs ledelse ville møte ganske mye motstand når privatpraktiserende tillitsvalgte fra det ganske land kom til sin årlige samling på høstparten. Det var riktignok én, som også nevnte Norsk Helsenett, da vedkommende ramset opp alt som var blitt så mye verre enn det var før da alt var så mye bedre. Den gangen en tannlege kunne gjøre som hun ville og myndighetskrav var noe en ikke måtte forholde seg til. Vedkommende bommet. Det var ikke gehør for noe sånt i denne forsamlingen.

Fra reportasje fra Næringspolitisk forum i Tidende nr. 13, oktober 2010

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.