logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 10 / Bilder av ansatte på hjemmeside
Spør advokaten

Bilder av ansatte på hjemmeside

864

Arbeidsgiveren min har publisert bilder av meg på klinikkens hjemmeside. Er det lovlig? Kan jeg kreve at arbeidsgiver fjerner det?

SVAR

Det er personvernregelverket som gjelder når man behandler personopplysninger. En personopplysning er «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person», for eksempel bilder.

«Behandling» av personopplysninger omfatter alt man gjør med personopplysningene, for eksempel å samle inn eller overføre opplysningene til andre. For å gjøre dette må man ha et såkalt behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget kan følge av loven, eller være der som følge av et samtykke.

I et arbeidsforhold er det arbeidsavtalen som gir arbeidsgiver behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger om den enkelte arbeidstaker. Det gjelder imidlertid bare for behandling av de personopplysninger som er nødvendige som følge av ansettelsesforholdet. Ønsker arbeidsgiver å legge ut bilder av de ansatte på egne hjemmesider eller å bruke dem i markedsføringssammenheng, må det være på bakgrunn av samtykke fra den enkelte.

Et gyldig samtykke må være frivillig avgitt, og du må ha fått informasjon om at samtykket kan trekkes tilbake like enkelt som det ble gitt. Det må også være spesifisert hva samtykket gjelder. Har du for eksempel samtykket til at det kan ligge bilde av deg på klinikkens hjemmeside, betyr ikke det at arbeidsgiver kan bruke bilder av deg for å markedsføre klinikken i andre sammenhenger.

Det som er sagt over gjelder bare for bruk av portrettbilder. Situasjonsbilder, der du er en av flere på et bilde tatt i en jobbrelatert situasjon, krever i utgangspunktet ikke samtykke. Dette gjelder likevel ikke dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at de som er på bildene ikke vil ønske at bildene blir publisert. Arbeidsgiver skal også ta bort bildene dersom de som er avbildet ber om det.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.