logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 10 / NTFs digitale næringspolitiske forum 2020

NTFs digitale næringspolitiske forum 2020

854-6

Covid-19 fortsetter å legge begrensninger på muligheten til å gjennomføre arrangementer for foreningens tillitsvalgte på tradisjonelt vis. Til alt hell har vi sporty tillitsvalgte som så godt som fulltallig stiller opp på digitale møter også. Torsdag 17. september ble NTFs næringspolitiske forum avholdt med en håndfull deltakere til stede i NTFs sekretariat mens de resterende deltakerne, inkludert foredragsholder, benyttet Tannlegeforeningens digitale møteplattform VMR.

I år skulle det ikke gjennomføres valg, og møtetiden som var satt opp fra klokken 15.00 til cirka klokken 19.00 kunne benyttes til informasjon, læring og mindre diskusjoner.

Leder av Sentralt næringsutvalg (SNU), Ralf Husebø ønsket de 35 påmeldte velkommen til møtet og veiledet deltakerne i noen grunnleggende kjøreregler for digitale møter. Vi har raskt blitt flinkere til å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer like godt i nettbaserte møter. Likevel håper vi at vi neste gang vil treffes ansikt til ansikt i et fysisk møterom.

President Camilla Hansen Steinum orienterte om aktuelle saker fra NTF. Presidenten oppfordret alle til å følge med på viktige høringssaker og holde seg oppdatert ved hjelp av foreningens nyhetsbrev, nettsted og tidsskrift og ikke minst foreningens nye tilskudd, podcastserien Odontopoden.

Leder av Sentralt næringsutvalg og hovedstyremedlem, Ralf Husebø, orienterte om SNUs mandat og oppgaver og hvilke saker man særlig har engasjert seg i det siste året. I tillegg til nettbaserte møter det siste halvåret har utvalget hatt hyppig kontakt for å ha best mulig oversikt over privat sektors situasjon og behov i denne utfordrende tiden.

Ralf Husebø sitter som NTFs representant i Akademikerne Næringsdrivende med Lin Muus Bendiksen fra sekretariatet som vara. Utvalgsmedlem Bård Anders Hagen er oppnevnt som NTFs representant til styrings- og kvalitetssystemet Trinnvis som blant annet ble presentert for medlemmene på Nordental 2019 og som nå er i en driftsfase.

Øvrige utvalgsmedlemmer, nestleder Anne Kristine Solheim, Jon Arne G. Østgård og Cecilie Heistein samt visepresident Heming Olsen-Bergem som også var i sekretariatets lokaler, presenterte seg selv for møtedeltakerne på nett. Deretter ga lederen ordet til kveldens foredragsholder, Espen Skaldehaug, som er førstelektor ved Handelshøyskolen BI.

Foredraget kalte han «Tannlegen, hva nå?» Skaldehaug uttalte at denne våren på mange måter har vært et «kræsjkurs» i økonomi for bedriftseiere, også tannleger. Vi vet ikke om verden noensinne blir den samme som før, og det er viktig å lære seg å lede en virksomhet i usikre tider. Han understreket at man hele tiden må være en lærende bedrift og forberede seg på dårligere tider blant annet ved å utvikle seg i takt med utviklingen i samfunnet - selv om man helst hadde ønsket at alt var som før.

Foredragsholder holdt engasjementet oppe selv om han sto alene på sitt kontor på BI uten publikum, og maktet også å provosere tilhørerne noe ved å henvise til kunder og nødvendigheten av å vurdere nye tjenester og markeder. Det utløste naturlig nok kommentarer fra deltakerne om etikk og rammene som gis i lov om helsepersonell.

Siste post på programmet var en runde blant samtlige representanter for lokalforeningene. Noen har eller vil avholde, fysiske medlemsmøter og kurs, men mye foregår fortsatt på digitale plattformer, også styremøter. Enkelte foreninger melder om god kontakt og nyttig samarbeid med fylkestannlegen om behandling av smittede pasienter. Det var også flere som tok opp tannlegevaktordninger. Som tidligere er erfaringene herfra veldig sammensatt i og med at ordningene er organisert så forskjellig, og det samme gjelder belastningen for deltakerne.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.