logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 9 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1919

Tandbørsting paa skolen

Mit emne: tandbørsting paa skolen betegner jeg som et forslag til spørsmaalets løsning. Vi har nemlig i Norge endnu ingen praktisk erfaring i rationel skoletandbørstning, men spørsmaalet er tat op av Norsk forening for motarbeidelse av tandsygdomme, og som dens sekretær har det været min opgave først søke at løse de ikke faa vanskeligheter og dernæst at arbeide for sakens gjennemførelse..

September 1919, 7. hefte

1969

Godt samarbeide med tannteknikerne

I midten av september holdt Norges Dentallaboratoriers Forbund sitt årsmøte, og redaktøren av disse spalter hadde æren av å være tilstede som NTF's representant.

Med æren fulgte også den glede at det ved flere anledninger ble understreket at Forbundet har et godt samarbeide med NTF på mange områder hvor det er felles interesser. Alle er kanskje ikke klar over dette, men i de siste årene har begge organisasjoner utvilsomt hatt nytte av nær kontakt med hverandre og også felles opptreden. For eksempel har NDF og NTF sammen henstillet til Sosialdepartementet å utferdige de helt nødvendige forskrifter for tanninnsetternes virksomhet, og bistått hverandre med å få slutt på tilfeller av ulovlig tanninnsetting.

September 1969, hefte 7

2009

Vitenskapelig redaktør i Tidende

Professor dr.odont. Nils Roar Gjerdet har begynt å virke som vitenskapelig redaktør i Tidende.

Gjerdet er ansatt som professor ved fagområdet odontologiske biomaterialer ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Han er i tillegg forsker ved Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM). Han har også blant annet vært leder for Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer.

Nr. 7, mai 2009

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.