logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 9 / Ny ferie, som følge av sykdom i ferien?
Spør advokaten

Ny ferie, som følge av sykdom i ferien?

En av våre sekretærer har fremsatt krav om ny ferie fordi hun har vært syk i ferien. Vi reagerer litt på at dette kravet fremsettes først nå, hele fire uker etter at ferien er ferdig. Burde hun ikke sagt ifra om dette med en gang vi var tilbake på jobb? Og er det ikke slik at sykdommen må ha vart i en del dager før det kvalifiserer til å få ferien erstattet? Uansett skaper dette problemer for driften, så vi håper å kunne betale henne for ikke å avvikle den eventuelle restferien, kan vi det?

Svar:

Etter ferielovens § 9 kan en arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør (100%) i løpet av ferien, kreve at et tilsvarende antall virkedager (arbeidsdager) ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Uten ugrunnet opphold betyr at arbeidstakeren bør kunne vente noen dager, etter at vedkommende er tilbake fra ferie, før kravet fremsettes, men venter arbeidstakeren lenger enn en to arbeidsuker (14 dager) vil man normalt kunne si at kravet har bortfalt dersom det ikke foreligger gode grunner for utsettelsen.

Tidligere var det bare sykefravær på seks dager eller mer som kunne kreves utsatt, men etter en lovendring i 2014, kan arbeidstaker kreve utsettelse av ferie ved sykefravær ned til én dag.

Og etter en lovendring i 2008 er det ikke lenger adgang til å avtale at ferie som ikke er avviklet, skal utbetales i stedet. Konsekvensen av dette er at all ferie som ikke er avviklet, skal avvikles i ferieåret eller overføres til det påfølgende ferieår.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.