logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 9 / NTFs representantskapsmøte 2019

NTFs representantskapsmøte 2019

Fra representantskapsmøtet 2017. Foto: Kristin Aksnes

Representantskapet er tannlegeforeningens høyeste myndighet. Ved å engasjere deg - gjennom din lokalforening (spesialist- eller studentforening) eller ved å la deg velge som representant - kan du være med påvirke hva som skal være NTFs politikk fremover og hvem som skal styre foreningen.

Representantskapsmøtet 2019 finner sted fredag 29. og lørdag 30. november på Hotel Scandic Oslo Airport, Gardermoen. På årets møte skal det vedtas prinsipp- og arbeidsprogram for NTF. Videre foreligger det forslag om endring av regler for obligatorisk etterutdanning og revisjon av NTFs vedtekter. Tilslutt gjennomføres valg på tillitsvalgte til sentrale verv i foreningen.

Representantskapsmøtet 2017. Foto: Kristin Aksnes.

På møtet deltar følgende:

  • Representantskapets ordfører og varaordfører (ikke stemmerett)

  • Hovedstyrets medlemmer (ikke stemmerett)

  • Lokalforeningenes ledere og ytterligere én representant per påbegynt 100 medlemmer i hver lokalforening.

Både offentlige og private tannleger skal være representert

  • En representant fra hver spesialistforening, med tale-, forslags- og stemmerett

  • NTF Students leder, med tale-, forslags- og stemmerett

  • Andre sentrale tillitsvalgte (ikke stemmerett)

  • Sekretariat (ikke stemmerett)

I forkant av representantskapsmøtet skal det avholdes et møte i lokalforeningen hvor styret legger frem sakene som skal opp på høstens representantskapsmøte for medlemmene. Ofte gjøres det med bistand fra et hovedstyremedlem. På dette møtet skal også lokalforeningens representanter velges.

NTFs medlemmer har adgang til møtet i den utstrekning plassen tillater det.

NTF oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg i sakene som skal behandles på årets representantskapsmøte, ved å stille på møtet i «din» forening når sakene skal behandles, være med på å bestemme hvem som bør representere din forening på møtet og ved å delta i debatten.

Representantskapssakene vil i sin helhet bli lagt ut på NTFs nettsted 15. oktober.

Fra representantskapsmøtet 2017. Foto: Kristin Aksnes.

Fra representantskapsmøtet 2017. Foto: Kristin Aksnes

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.