logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 9 / Hvorfor være fagorganisert? Hvorfor skal jeg organisere meg? Hvorfor skal jeg som er ansatt i offentlig sektor være medlem i NTF?

Hvorfor være fagorganisert? Hvorfor skal jeg organisere meg? Hvorfor skal jeg som er ansatt i offentlig sektor være medlem i NTF?

Farshad Alamdari er leder av NTFs sentrale forhandlingsutvalg. Foto: Kristin Aksnes.

Det er sikkert flere som fra tid til annen stiller seg disse spørsmålene. Hva er en fagorganisasjon? Hva er vitsen med å være fagorganisert? Hva kan en fagforening gjøre for meg, og hvorfor skal jeg velge NTF?

La meg svare på denne måten. Hvordan hadde det vært å jobbe sju dager i uken, ikke ha medbestemmelsesrett på din arbeidsplass, ha null ferie, ikke kunne være syk med lønn eller ikke kunne være borte fra jobb grunnet barnas sykdom og heller ikke ha en pensjonsordning å se fram til?

NTF er den eneste fagforeningen som kun er for tannleger

Hvordan hadde livet vært om du hadde blitt skadet på jobben og det ikke fantes yrkesskadeforsikring? Og hva med å få barn uten fødsels- og foreldrepermisjon? Visste du at dersom du ikke er organisert har du heller ikke forhandlingsrett ved lønnsforhandlinger?

Mange tar goder for gitt uten å tenke på at noen har jobbet dem fram. Livet generelt, og arbeidslivet spesielt, hadde vært annerledes uten fagforeningene.

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innen samme yrkesgruppe. NTF ivaretar interessene til tannleger og er landets eneste fagorganisasjon for tannleger. Vi bidrar til å sikre dine rettigheter og fremme tannlegers stemme i samfunnsdebatten.

For tannleger i offentlig sektor er NTF den eneste fagforeningen som kun er for tannleger, og den fremste oppgaven, for å sette det litt på spissen, er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår.

Som medlem i NTF har du tilgang til nettverk og fageksperter. Vi påvirker myndighetene og bidrar til å ivareta tannlegers rettigheter og interesser.

Vi støtter deg både sentralt via foreningens advokater og jurister, og lokalt via våre dyktige tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Ved å være medlem i NTF får du svar på spørsmål om lønn og arbeidsliv, gratis juridisk bistand i spørsmål relatert til lønns- og arbeidsvilkår fra NTFs advokater, bredt kurs- og utdanningstilbud, gunstige bank- og forsikringstilbud, foreningens tidsskrift og mange andre medlemstilbud (se NTFs nettside om medlemsfordeler).

Arbeidsgivere kan ikke bestemme alt selv. Som ansatt har du medbestemmelsesrett. Det skal være dialog og forhandlinger mellom ledelse og ansatte.

NTF sikrer dine rettigheter og sørger for goder som blant annet; rett til arbeidskontrakt, begynnerlønn, lønnssamtale, lønnsforhandlinger og lønnsforhøyelse, pensjonsordning, arbeidstid, kjernetid, fleksitid, overtidsbetaling, avspasering, lønn når du er syk, lunsjpause, ferie og feriepenger, yrkesskadeforsikring, reiseforsikring og andre forsikringsordninger, likestilling, fødsels- og foreldrepermisjon for både mor og far, medbestemmelsesrett for endringer av din jobbhverdag, HMS-regler som gir sikkerhet og tilrettelegging på arbeidsplassen og mange andre goder.

For å ivareta dine rettigheter på din arbeidsplass, sørger NTF for kontinuerlig skolering og opplæring av våre tillitsvalgte ved å arrangere ulike typer kurs med interne og eksterne forelesere.

Jo flere vi er, jo sterkere er vi

Som medlem i NTF er du også medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne, som er hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning. Akademikerne består av 13 medlemsforeninger (Tannlegeforeningen, Legeforeningen, osv.) med til sammen over 200 000 medlemmer.

Utviklingen av norsk arbeidsliv er også ivaretatt gjennom trepartssamarbeidet: myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere (også kalt den norske modellen). Som medlem i NTF og via Akademikerne, er du også med på å utvikle norsk arbeidsliv.

Jo flere vi er, jo sterkere er vi! Bli med, styrk foreningen og få på den måten et større nettverk og mulighet til å være med på å utvikle godene et foreningsmedlemskap gir.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.