logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 9 / Hvorfor være medlem i NTF som tannlege i privat sektor?

Hvorfor være medlem i NTF som tannlege i privat sektor?

En gang iblant er det tannleger som spør oss: hvorfor skal jeg være medlem av NTF? Det er mange gode grunner til det, og her skal jeg skrive litt om hvorfor akkurat du som jobber i privat sektor bør være medlem!

Ca. 2/3 av medlemmene i NTF jobber i privat sektor. De aller fleste er selvstendig næringsdrivende, enten som praksiseiere eller som leietannleger/kontraktører. Noen få har fast ansettelse som tannleger i privat sektor, og er altså ikke selvstendig næringsdrivende, men lønnsmottakere.

Vår målsetning er å gjøre hverdagen til næringsdrivende medlemmer enklere.

For NTF er det viktig å ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, og vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse tilbudet til medlemmer i privat sektor. Det skjer mye i sektoren og vi må derfor hele tiden vurdere om tilbudet vårt er tilpasset.

Tilbudene NTF har til sine medlemmer er ganske omfattende, og det er ikke alle som kjenner dem godt nok. De kan grovt sett deles inn i følgende kategorier:

  • Kurs og konferanser

  • Fordelsavtaler

  • Abonnement NTFs Tidende

  • Kollegahjelp

  • Tannlegenes Sykeavbruddskasse

  • Kontakt med sentrale myndigheter i saker som er relevante for bransjen

  • Veiledning og medlemsrådgivning

Juridisk rådgivning

Alle medlemmer i NTF har krav på juridisk veiledning i yrkesrelaterte saker. Hovedområdene vi rådgir på er arbeidsrett, helserett og kontraktsrett. Men også innenfor mange andre områder som pasientklager, husleierett, selskapsrett og ved lovkrav som forvaltes av ulike tilsynsmyndigheter kan det ytes noe bistand. Har du spørsmål om skatterett eller pensjon har vi inngått fordelsavtaler med firmaer som er eksperter på disse områdene, som du som medlem kan benytte deg av.

For å hjelpe medlemmene i privat sektor er det utarbeidet samarbeidsavtaler, ansettelseskontrakter, aksjonæravtaler og kontrakt ved kjøp og salg av virksomhet.

I Norge er det avtalefrihet. Det innebærer at det er lov til å inngå dårlige avtaler, og vi ser dessverre at det skjer en gang iblant. Vi anbefaler derfor alle medlemmer å benytte våre standardkontrakter, og bruk gjerne våre juridiske tjenester ved inngåelse av kontrakter for å være på den sikre siden.

Våre jurister holder også gjerne kurs, enten på landsmøtet eller rundt omkring i lokalforeningene og spesialistforeningene.

Håndbøker og veiledere

Kvalitetshåndboken som er tilgjengelig for NTF sine medlemmer gjør det enklere å følge de lover og forskrifter som gjelder for en tannlegepraksis. Vi har også laget en grundig, men enkel, gjennomgang av GDPR-loven som gjør det mulig for den enkelte å fylle de kravene GDPR-loven stiller oss tannleger. Vi jobber også for tiden med et kvalitetssystem som vi håper skal gjøre det enklere å drive praksis. Så følg med fremover!

Politisk påvirkning

NTF driver et omfattende påvirkningsarbeid mot regjering, storting, departement og ulike direktorat og tilsyn. I 2018 leverte NTF 25 formelle høringssvar. Vi mottar svært mange høringer, og disse må ofte leses nøye for å se om det har relevans for våre medlemmer. Dette krever en del ressurser fra oss som forening, men er absolutt nødvendig for å påvirke prosesser som går. Som eksempel kan jeg nevne NTFs høringssvar på «Hva bør skje med Bedriftshelsetjenesten?». Vårt svar påpeker en rekke av de problemene våre medlemmer har med BHT. Vårt svar ble også støttet av Akademikerne som valgte å i all hovedsak kopiere vårt høringssvar når Akademikerne skulle sende inn sitt eget høringssvar.

NTFs sekretariat og tillitsvalgte sitter i en rekke råd og utvalg for å kunne påvirke saker som har betydning for tannlegers arbeidshverdag og pasientenes tannhelse. Vi deltar også i arbeidsgrupper som settes sammen av departement eller direktorat for å jobbe med spesifikke saker, for eksempel Normen og GDPR eller endringer av trygderegelverket.

Vi har faste møter med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og tillegg mange møter med enkeltpolitikere eller politikergrupper. Målet med dette arbeidet er å informere politikere og byråkrater om tannhelse og tannlegers arbeidshverdag, slik at de har god informasjon om dette området når beslutninger skal tas.

Ralf Husebø er leder i NTFs sentrale næringsutvalg. Foto: Kristin Aksnes.

Sentralt Næringsutvalg

Sentralt næringsutvalg (SNU) er et eget styre i NTF. Her behandles saker som har særskilt interesse for selvstendig næringsdrivende tannleger. Vurderingene herfra tas med inn i hovedstyret når sakene skal behandles der. SNU har også hatt hovedansvaret for utarbeidelse av kvalitetshåndboken til NTF.

I september hvert år arrangeres Næringspolitisk forum. Her stiller en næringspolitisk representant fra hver lokalforening. På dette forumet tas det opp aktuelle faglige og politiske saker. Det året det er representantskapsmøte så er det også valg av nytt SNU på Næringspolitisk forum. Leder i SNU sitter også med fast plass i NTFs hovedstyre for å fremme SNU sine saker og synspunkter der.

Mer fokus på etterutdanning

Etterutdanning er en av kjernevirksomhetene til NTF. Vi tilbyr mange forskjellige kurs, både lokalt, sentral og på nett (se nettsiden vår for mer informasjon). Etterutdanning er viktig for å holde seg faglig oppdatert innenfor vårt yrke. NTF ønsker at det også skal være tilbud som er mer spesifikt rettet mot næringsdrivende, og derfor satses det også på dette på Landsmøtet i år.

Kursene er også viktig som sosial møteplass. Når vi tannleger treffes, så deler vi erfaringer og diskuterer utfordringer vi møter i hverdagen. Det mye god læring som foregår over en kopp kaffe eller en kald pils.

Etterutdanning som er spesielt tilpasset for deg i privat sektor er de nettbaserte kursene (TANK) som går på myndighetskrav som smittevern, strålevern mm. og et ganske nytt kurs som går på kjøp og salg av tannklinikk. Vi er også i gang med å utvikle et lederkurs som vil egne seg for ledere både i privat og offentlig sektor.

Andre medlemsfordeler

Som medlem i NTF får du tilsendt NTFs Tidende. Tidende er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger. I Tidende presenteres vitenskapelige artikler og fagstoff, samt også en del tannhelsepolitisk og foreningspolitisk stoff.

Medlemmer i foreningen har også tilgang til mange fordels- og rabattavtaler. Den viktigste er kanskje bank- og forsikringsavtalen i Danske Bank og Storebrand som er fremforhandlet av Akademikersamarbeidet. Men vi har også andre gode medlemsavtaler som du kan finne på vårt nettsted.

For tannlegestanden er det også viktig at vi står samlet - står vi samlet er vi sterke!

NTFs kollegahjelpsordning gir støtte og veiledning til kolleger som har behov for det ved ulike kriser eller problemer. NTF har også avtale med Villa Sana på Modum Bad som tilbyr rådgivning til medlemmer som ønsker å snakke om problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid. Se mer informasjon på nettstedet.

Tannlegenes Sykeavbruddskassen dekker driftsutgifter ved sykdom til medlemmer av NTF. Den er et gjensidig skadeforsikringsselskap eid av medlemmene. Medlemskap i sykeavbruddskassen er frivillig, og man velger selv hvilket nivå man ønsker å ligge på.

Hvorfor være medlem?

Så, tilbake til starten, hvorfor være medlem i NTF? Som vist ovenfor er det mange gode grunner, og et medlemskap vil for de fleste tannleger også lønne seg økonomisk. For tannlegestanden er det også viktig at vi står samlet - står vi samlet er vi sterke! Det innebærer f.eks. at det er lettere å få politikerne til å lytte. Det er også lettere å forhandle frem gode medlemsfordeler.

NTF har et omfattende utvalg av tjenester og tilbud til våre medlemmer, og vi håper du finner tilbud som er tilpasset nettopp deg! Vi arbeider stadig med å forbedre tilbudet vårt. Det er mange dyktige tillitsvalgte og ansatte som jobber hver dag for å gjøre din arbeidshverdag bedre.

Dersom du trenger hjelp av NTF, eller har en sak du mener vi bør se på, så ta kontakt. Du kan ta kontakt med styret i lokalforeningen, spesialistforeningen eller med oss i hovedstyret. Det er også mulig å ta kontakt direkte med sekretariatet. Det er enkelt å nå oss, og vi behandler alle henvendelser seriøst.

Om bare noen få måneder er det tid for NTFs landsmøte igjen. Det er den største møteplassen for oss tannleger her i landet. Mange gode kurs, en kjempestor dentalutstilling, og en hel haug med kolleger som gjerne tar en drøs. NTF har stor stand, og du er velkommen til å ta kontakt med oss der også. Vel møtt!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.