logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 9 / Intervju med Nordland tannlegeforening

Intervju med Nordland tannlegeforening

Tine Degerstrøm (leder), Lille Lillevåg Eriksen (sekretær), Magnus Børseth (økonomiansvarlig) og Monica Sandbakk (nestleder).

Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningene den siste tiden?

Siden vi holder til i et svært langstrakt fylke, med nesten 80 mil fra sør til nord kan det by på utfordringer i forbindelse med foreningsarbeidet. For å best kunne fordele ansvar rullerer styret i Nordland Tannlegeforening mellom sør- midt-nord, hver region har ansvaret for styret i en tidsperiode på 4 år av gangen. Dette innebærer fullstendig utskiftning av styret hvert 4. år.

Dette gjør at en av de første oppgavene vi tar fatt på er å sette oss inn i arbeidsoppgaver. Vi har deltatt på møter og kurs for tillitsvalgte i regi av NTF, noe som har vært svært nyttig. Den viktigste oppgaven for lokalforeningen er å arrangere kurs med faglig aktuelt innhold for medlemmene våre. Vi har også arrangert en sosial sammenkomst i forbindelse med kursene, her kan en møte og bli kjent med kollegaer.

Hva har vært de største utfordringene?

Vi har utfordringer knyttet til kursaktivitet, da deltakere fra fylket ofte har lang reisevei. Vi ønsker å kunne tilby gode kurs og forelesere, men samtidig er vi klare over at det krever tid og planlegging for mange av deltakere. Ideelt skulle vi arrangert flere medlemsmøter, men dette har vist seg å være vanskelig på grunn av avstanden.

Hva er noen av høydepunktene?

Høstkurset med Sigbjørn Løes og vårkurset med Kjell Størksen var begge stor suksess. Vi var veldig fornøyde med valg av forelesere, de leverte svært klinisk aktuelle temaer og kursdagene var veldig spennende.

Hvordan ser du på dagens situasjon for lokalforeningens medlemmer, og hvorfor er det viktig å være medlem av lokalforeningen?

Dagens situasjon for medlemmene våre er god. Vi mener det er viktig å være medlem i lokalforeningen for å kunne være med å påvirke det som skjer i NTF sentralt.

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Å være leder i foreningen har vært utfordrende i begynnelsen, og det har vært mye å sette seg inn i. Vi har jobbet veldig godt sammen som styre og alle bidrar, dette gjør jobben som leder lettere. Jeg synes det er en fin forening å være leder for, utrolig mange hyggelige og trivelige kolleger og medlemmer.

Line Hansen Enkle (kursansvarlig).

Hva kommer til å skje de neste 6-12 mnd?

Fremover skal vi først arrangere høstkurs i endodonti 7-8. november. Deretter skal vi arrangere TSE modul 8 våren 2020. Vi er klare for nye kurs og utfordringer og håper å se mange av medlemmene våre på disse kursene!

FAKTABOKS

Nordland tannlegeforening

Totalt 278 medlemmer

121 menn / 157 kvinner

120 offentlig / 127 privat

Leder: Tine Degerstrøm

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.