logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 9 / Munnhelsedebatt under Arendalsuka

Munnhelsedebatt under Arendalsuka

Munnhelse må forstås og prioriteres som en del av den generelle helsen var den klare oppfordringen da helsepolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet og representanter for tannhelsesektoren og Folkehelseinstituttet møttes til debatt i Arendal.

Forskningsdekan Linda Hildegaard Bergersen (UiO OD), professor Tiril Willumsen (UiO OD), avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Heidi Aase og president i Den norske tannlegeforening (NTF), Camilla Hansen Steinum innledet alle om betydningen av god munnhelse for mennesker i alle aldre og sammenhengen mellom munnhelse og generell helse. «Lommeboken skal ikke hindre deg i å gå til tannlegen» sa Hildegaard Bergersen og fortalte om hvordan pasienter med periodontitt har større risiko for demens. Willumsen snakket om skammen knyttet til dårlig munnhelse, mens Aase gjorde rede for hvordan folkehelse og sosial ulikhet henger sammen. Aase la frem tall som viser at de sosiale helseforskjellene i Norge er store i europeisk målestokk, og de er økende. «Målrettede tiltak alene vil ikke redusere sosial ulikhet. Mange med tilsvarende utfordringer kan falle utenfor slike ordninger og de fjerner ikke de underliggende årsakene til pasientens problem» sa Aase.

Politikerne ble utfordret av NTFs president

Erlend Larsen (Høyre) og Tellef Inge Mørland (Arbeiderpartiet) fra Stortingets Helse- og omsorgskomite deltok på arrangementet. Politikerne ble tydelig utfordret av NTF-presidenten som etterlyste bedre samhandling mellom de ulike helsetjenestene og helseprofesjonene, mer systematisk arbeid med bedre informasjon om pasientenes rettigheter og en styrket stønadsordning for tannbehandling. Steinum viste også til at NTF har store forventninger til regjeringens oppfølging av Blankholmutvalgets anbefaling om en gjennomgang av stønadsordningene i folketrygden og tannhelsetjenesteloven.

Tiril Willumsen. Foto: Tonje Camacho.

Stortingsrepresentantene tok imot Steinums utfordring og anerkjente betydningen av å satse på munnhelse, men trakk også frem kostnadene knyttet til å gjøre «munnen til en del av kroppen». Mørland (AP) påpekte at munnhelse er et felt som får altfor lite oppmerksomhet, og at munnhelse er velferdsstatens største hull. Mørland understreket at Arbeiderpartiet mener at alle, uavhengig av økonomi, skal ha tilfredsstillende tilgang til gode tannhelsetjenester og at munnhelse må prioriteres høyere enn hittil. Han viste til at AP i sitt alternative budsjett både prisjusterer refusjonstakstene til tannbehandling og satser på målrettede tiltak rettet mot sårbare grupper.

Camilla Hansen Steinum og Tellef Inge Mørland. Foto: Tonje Camacho.

Større tannhelsebudsjett, men mindre til hver enkelt pasient

Larsen (H) viste til at regjeringen har styrket tannhelsebudsjettet totalt, og trakk spesielt frem de økte bevilgningene til TOO-ordningen og de opprettede pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Steinum ga Larsen rett i at munnhelsebudsjettet totalt er styrket, men at bakgrunnen for at det brukes mer penger på tannbehandling er en volumøkning. Flere får stønad, men den enkelte pasient får derimot mindre fordi regjeringen ikke har prisjustert takstene og til og med kuttet i enkelte av dem. «Dere må bli flinkere til å se munnen som en del av kroppen, og prioritere munnhelse. Målet må være å utjevne sosial ulikhet i tannhelse og sikre at midlene brukes på riktig måte, både for pasientene og for samfunnet. Utjevner vi sosial ulikhet i tannhelse er vi også nærmere å forebygge utenforskap. Det vil også være samfunnsøkonomisk lønnsomt» avsluttet Steinum.

Arrangementet var i regi av Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og ble ledet av kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet, Astrid Skiftesvik Bjørkeng.

Deltakerne (fra venstre til høyre): Tiril Willumsen (UiO), Heidi Aase (FHI), Erlend Larsen (H), Linda Hildegaard Bergersen (UiO), Astrid Skiftesvik Bjørkeng (UiO), Camilla Hansen Steinum (NTF) og Tellef Inge Mørland (Arbeiderpartiet). Foto: Tonje Camacho.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.