logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 9 / Høyre størst, Venstre faller mest

Høyre størst, Venstre faller mest

Hvis målingen til Respons før kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september i år stemmer, gikk Høyre (31 prosent) forbi Arbeiderpartiet (29 prosent), og er nå partiet med flest stemmer, mens Miljøpartiet de grønne (ni prosent) er på tredjeplass i oppslutning blant Akademikernes medlemmer.

Fløypartiene Rødt og Fremskrittspartiet har lav oppslutning, og ville ikke kommet over sperregrensen ved et stortingsvalg. Venstre, som tradisjonelt har et godt grep om medlemmer i Akademikerne, er halvert fra 13 til seks prosent fra siste kommunevalg, mens Arbeiderpartiet har mistet hvert sjette medlem.

- Miljøpartiet de grønne er nå det tredje største partiet blant Akademikernes medlemmer, sier Akademikernes leder, Kari Sollien i en kommentar til undersøkelsen, og legger til at Akademikernes medlemmer spiller viktige roller i det grønne skiftet: - De forsker og bringer frem ny kunnskap om klimaendringer, de bidrar til å utvikle nye grønne energiløsninger og tar del i viktig omstilling på arbeidsplasser rundt omkring i landet.

Medlemmer 2009

Medlemmer 2011

Medlemmer 2013

Medlemmer 2015

Medlemmer 2017

Partibarometer i VG juni 2019

Medlemmer 2019

Rødt

1%

1%

1%

0%

3%

5.2%

5%

SV

11%

8%

6%

6%

6%

6.8%

8%

Arbeiderpartiet

33%

30%

28%

35%

31%

26%

29%

Senterpartiet

4%

4%

4%

3%

6%

13.3%

6%

Venstre

14%

13%

10%

13%

10%

3.5%

6%

KrF

4%

4%

5%

3%

4%

3.6%

3%

Høyre

28%

39%

44%

29%

33%

23.1%

31%

Frp

5%

3%

1%

2%

2%

10.7%

2%

Miljøpartiet De Grønne

-

-

-

7%

5%

4.9%

9%

Andre

1%

0%

2%

1%

1%

2.9%

1%

Undersøkelsen er gjennomført blant 800 medlemmer av Akademikernes foreninger i tidsrommet 6. mai til 7. juni.

Miljøpartiet de grønne oppnår ni prosent i undersøkelsen, mot fem prosent i forkant av forrige kommunevalg.

- Klimaendringene er en av de virkelig store utfordringene samfunnet står overfor og blir stadig viktigere for våre medlemmer. Klima er et område Akademikerne vil prioritere i tiden som kommer, sier Kari Sollien.

Akademikernes medlemmer er mer opptatt av klima- og miljøpolitikk enn noe annet politisk tema, viser undersøkelsen. Fire av ti veier dette temaet tungt ved valg av parti. Akademikerne er også opptatt av utdanning og skolepolitikk (20 prosent), helse (18 prosent) og arbeidsliv (16 prosent).

Åtte av ti medlemmer sier de har endret livsstil i klimavennlig retning de siste to årene. Over halvparten sier de resirkulerer mer. En av tre sier de reiser mindre med fly og kjører mindre bil. Og tre av ti har gjennomført enøktiltak i hjemmet.

Tallene for medlemmer av Tannlegeforeningen er enda grønnere. Blant NTF-medlemmene som deltok i undersøkelsen svarte 89 prosent at de hadde foretatt klimavennlige livsstilsendringer de siste to årene. 80 prosent sier de resirkulerer mer, godt over halvparten reiser mindre med bil og 63 prosent har redusert kjøttforbruket.

Kilde: Akademikerne

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.