logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 8 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1919

Skoletandlæge

Ved Gjøvik skoletandklinik er stilling ledig som klinikbestyrer med løn efter minimaltariffen. Foreløpig blir det en time pr. dag (eller hveranden dag). Klinikken har været i 2 skoleaar. Ca. 700 barn ved folkeskolen og 150 ved den høiere skole. Ansættelsen sker paa 3 maaneders gjensidig opsigelse. Anledning til privat praksis. Ansøkning med avskrift av eksamensvidnesbyrd og mulige andre attester sendes inden første oktober til styrets formand.

August 1919, 6. hefte

1969

Beretning fra NTFs fagnevnd

Fagnevndens formann, Ivar A. Mjør, er medlem av Etterutdannelsesrådet både ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og ved De odontologiske institutter, Universitetet i Bergen.

Nytt av året er at man i budsjettforslaget for 1970 i Oslo har ført opp et beløp på henimot kr. 90 000,- som er tenkt øremerket og fordelt mellom de forskjellige klinikker i forbindelse med igangsetting av en systematisk klinisk efterutdannelse av tannleger. Man har tenkt at det ved hver klinikk stilles til disposisjon tre studieplasser pr. termin.

August 1969, hefte 6A

2009

Takk!

I sitt siste nummer som redaktør av NTFs Tidende skriver Gudrun Sangnes blant annet følgende:

«Med bildet av tannlegenes skytshelgen på forsiden nok en gang, avslutter jeg med dette nummeret av Tidende min periode som redaktør og ansvarlig for 399 utgaver av bladet. Jeg føler meg privilegert som har fått lov til å arbeide med tidsskriftet, og jeg ønsker å takke både leserne og alle jeg har møtt og samarbeidet med i løpet av disse årene: forfattere av fagartikler, fagvurderere og andre bidragsytere, kolleger som velvillig har stilt opp eller kommet med innspill og tilbakemeldinger, tillitsvalgte, kolleger i fagpressen og samarbeidspartnere på design og trykkeri. En stor takk også til alle i sekretariatet, og ikke minst de gode medarbeiderne i redaksjonen. Samarbeidet har vært særdeles hyggelig og inspirerende. Tidende kommer alltid til å ha en plass i hjertet mitt, og jeg ønsker de nye redaktørene og de øvrige ansatte lykke til med arbeidet videre.«

Mai 2009, nr. 7

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.