logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 8 / Vannbårne utbrudd - forekomst i Norge

Vannbårne utbrudd - forekomst i Norge

Foto: Yay Images.

Generelt har Norge et godt og trygt drikkevann. Utbrudd av smittsom sykdom forårsaket av forurenset drikkevannet skjer likevel med ujevne mellomrom. Spesielt for Norge, er at vi har spredt bosetning med mange små vannverk, og at vi bruker mye overflatevann som vannkilde.

Det finnes lite informasjon om hvor mange som totalt blir syke av drikkevannet årlig, men en studie i regi av Folkehelseinstituttet pågår for å få mer informasjon om dette. Det har de siste tiårene kun vært et fåtall større utbrudd; Giardiautbruddet i Bergen i 2004 med rundt 6 000 syke og campylobacterutbruddet på Røros i 2007 med rundt 1500 syke. I tillegg registreres det hvert år et varierende antall mindre utbrudd forårsaket av drikkevann fra enkelthusanlegg eller små fellesforsyninger. I perioden 2005-2018 ble det registrert 46 utbrudd der vann var mistenkt årsak med nærmere 3 000 registrerte syke. De fleste av utbruddene var knyttet til private vannforsyningssystemer.

Campylobacter er den vanligst forekommende bakterien som smitter via vann. Større vannbårne campylobacterutbrudd er tidligere rapportert fra Narvik i 1981, Skjervøy 1988, Alsvåg i Vesterålen 1991, Stjørdal 1994, Verdal 1995, Søgne 1997 og Røros 2007. Kilden til forurensningen av drikkevannet, i den grad den er kjent, har vært avføring fra måker, husdyr på beite eller ville gjess.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.