logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 8 / Sultne tannleger med økonomi som motivasjon
Snakk om etikk

Sultne tannleger med økonomi som motivasjon

Kan man være en ivrig tannlege med god samvittighet, med godt omdømme, med god lønnsomhet og samtidig arbeide i et godt arbeidsmiljø? Kan man drive et suksessfullt selskap eller være en alle tiders ansatt uten å gå på kompromiss med etikken? Svaret er ja, mener vi.

Denne spalten er en av de mest leste i Tidende, og det gleder oss. Samtidig er det stadig oppsiktsvekkende at noen kolleger ikke er klar over at NTF har etiske regler. Disse reglene er et godt verktøy både som vedlegg til kontrakter og som en personlig påminnelse om hvilke forventninger og krav som stilles til oss som kolleger og pasientbehandlere i et dynamisk samfunn med stadig strengere krav. Etiske regler viser at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og faget vårt, og det vil være medvirkende til at publikum opprettholder tilliten til tannlegestanden. Reglene ligger lett tilgjengelig på NTFs hjemmeside; www.tannlegeforeningen.no

Blant kolleger uttrykkes det bekymring rundt kreativ markedsføring og pris. Vi får presentert situasjoner som omfatter to poler, hvor den ene handler om uhensiktsmessig lave priser i noe som kan forstås som lokketilbud, og hvor den andre handler om overprising og overbehandling. Prisfastsettelse per se kommer ikke under etiske regler, da vi har fri prissetting. Men er det ikke logisk at kunstig lave priser kan gi våre pasienter et forvrengt bilde av din praksisdrift og troverdighet i det lange løp?

Høyere kostnader enn nødvendig og overflødig behandling er derimot uttrykkelig beskrevet i et utdrag fra NTFs etiske regler § 8 «Overflødig eller unødig kostbar behandling må ikke finne sted.» I neste setning står det at «behandlingen bør baseres på gjensidig tillit og skal bygge på informert samtykke». Bør vi spørre oss hvordan priser som er satt kunstig lavt eller overdrevent høyt påvirker tillitsforholdet mellom pasient og tannlege?

Pasientens økonomiske rettigheter er også beskrevet i § 9: «Tannlegen skal hjelpe sine pasienter til å oppnå økonomiske rettigheter og ytelser som følger av lovgivning». Derav følger at man må være godt kjent med hvilke rettigheter våre pasienter kan ha, normalt vil dette være regelverket for pasientrettigheter i Den offentlige helsetjenesten (DOT) og HELFO. Forsikringer er vanskelige å forholde seg til i og med at man ikke vet hvilke forsikringer pasientene har og hvilke betingelser de ulike forsikringene har, men det kan være lurt å nevne det for pasientene slik at de selv kan undersøke om de har rettigheter. Videre i § 9 står det at «Tannlegen skal overfor institusjoner som dekker helseutgifter medvirke til at pasienten ikke skaffes uberettiget økonomisk eller annen fordel». Det er med andre ord en forutsetning at tannleger kjenner til det gjeldende regelverk og at man dokumenterer godt i pasientens journal.

Vi mener at langsiktig tenkning bør være fundamentalt innarbeidet i den kliniske hverdagen, og dette vil styrke deg som tannlege i det lange løp. Du som tannlege bør påvirke og bidra til at driften rundt klinikken styres til pasientenes fordel og sikkerhet, det er ditt ansvar. NTFs etiske regler § 1: «Pasientens helse; En tannleges oppgave er innenfor sitt fagområde å ivareta sine pasienters helse. Hensynet til pasienten må være overordnet andre hensyn.«

Så hva er det egentlig som gjør deg til en lykkelig tannlege? Hva er det som motiverer deg? Hvilket renomme ønsker du deg? Samsvarer dette med din drift og ditt virke? Disse spørsmålene kan være greit å stille seg. Før du svarer for deg selv bør du lese gjennom NTFs etiske regler. Vi mener at kvaliteten skal være din pådriver. NTFs etiske regler er skapt med hjerte og hjerne for å beskytte våre pasienter, veilede deg som tannlege og for å kvalitetssikre alle som er MNTF.

Jobber du med pasienten i fokus og samvittighetsfullt etter lovverket og NTFs etiske regler, bør du ha et solid grunnlag for å oppnå et godt omdømme, få en god lønnsomhet og et hyggelig arbeidsmiljø.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.