logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 6 / Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2019 med studiestart høsten 2020

Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2019 med studiestart høsten 2020

Ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges Arktiske Universitet skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved ett av universitetene. Av tabellen fremgår det hvilke fagdisipliner det planlegges opptak til ved de ulike lærestedene.

Det lyses ikke ut opptak til dobbeltkompetanseutdanning med studiestart 2020. For mer informasjon om dette se her: https://www.uib.no/odontologi/67115/dobbelkompetanse-i-odontologi

Utdanningsinstitusjonene ber om at det kun søkes om opptak til ett fagfelt.

Fagdisiplin

Bergen

Oslo

Tromsø

Endodonti

Ikke opptak

Opptak

---

Kjeve- og ansiktsradiologi

Ikke opptak

Opptak

---

Kjeveortopedi

Ikke opptak

Ikke opptak før høsten 2021

Ikke opptak

Oral kirurgi og oral medisin

Opptak

Opptak

---

Pedodonti

Ikke opptak

Opptak

Opptak*

Periodonti

Ikke opptak

Opptak

---

Oral protetikk

Ikke opptak

Opptak

---

* Opptak med forbehold om at det er fagpersoner tilgjengelig ved UiT.

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om de ulike lærestedene og deres spesialistutdanningsprogram, se:

  • UiB: Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin: Her gjelder særlige vilkår. Se https://www.uib.no/studier/SPES-ODO/SPES-KIR-MED#uib-tabs-korleis-soke

  • UiO: Spesialistutdanning: http://www.odont.uio.no/studier/spesialistutdanning/soke/

  • UiT: Spesalistutdanning ved Institutt for klinisk odontologi: https: //uit.no/odontologi/opptak

Du vil her også finne informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med de ulike lærestedene.

Vi gjør oppmerksom på at opptaksprosessen er lang. Opptaket forventes sluttført i februar/ mars 2020.

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 10. september 2019. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.