logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 6 / TkØ var invitert til å bidra
Svar til TkØ:

TkØ var invitert til å bidra

Det er nærliggende å anta at dersom TkØs ledelse hadde villet la seg intervjue, ville artikkel-serien fått flere nyanser, slik redaksjonen ønsket, og som TkØs ledelse etterlyser i sitt leserinnlegg.

Da Tidende bestemte seg for å lage en intervjubasert artikkelserie om de odontologiske kompetansesentrene i Tidende nr. 3 i år, ønsket vi å gå bredt ut, og intervjue mennesker i forskjellige posisjoner, og med ulike ståsteder og synspunkter. Dette for å få tak i, og belyse, ulike problemstillinger knyttet til de odontologiske kompetansesentrene best mulig. Leserne må selvsagt selv avgjøre hvorvidt vi har lykkes med det. Vi ser at ledelsen ved TkØ synes vi har lykkes i liten grad.

For å rydde eventuelle misforståelser av veien er det her snakk om informasjonsinnhenting og -formidling i form av journalistikk, og ikke om «innlegg», slik TkØ skriver. De som har uttalt seg er altså ikke kommet på banen av seg selv, med ytringer om selvvalgte temaer, uten at det er stilt spørsmål fra en journalist.

Når det gjelder intervjuobjektene ble flere enn de som har latt seg intervjue både invitert, og siden oppfordret, til å være med i artikkelserien, som skulle belyse kompetansesentrene og deres rolle, fra ulike vinkler. Når dette ble avslått, ble det gjort mulig for de som avslo intervju, å besvare spørsmål stilt skriftlig på e-post.

Det er nærliggende å anta at dersom TkØs ledelse hadde villet la seg intervjue, ville artikkelserien fått flere nyanser, slik redaksjonen ønsket, og som TkØs ledelse etterlyser i sitt leserinnlegg.

TkØs direktør ønsket ikke å la seg intervjue, og avsto også fra å besvare spørsmål på e-post, som til dels var stilt med utgangspunkt i uttalelser fra de øvrige intervjuobjektene. Det ble i stedet fremsatt en generell uttalelse fra TkØs direktør, om kompetansesentrenes eksistensberettigelse, som er gjengitt i saken «- Vi bidrar til spredning av spesialister» i Tidende nr. 3 i år.

Det er nærliggende å anta at dersom TkØs ledelse hadde villet la seg intervjue, ville artikkelserien innholdsmessig fått flere nyanser, slik redaksjonen ønsket, og som TkØs ledelse etterlyser i sitt leserinnlegg i denne utgaven av Tidende.

Som svar på TkØs kritikk av uttalelser fremsatt på lederplass i Tidende nr. 3, vil vi påpeke at dette er et sted for meningsytring, som gjerne kan være spissformulert, og der det er lett å være enten enig eller uenig i det som sies. Lederartikkelen viser ofte til en eller flere redaksjonelle saker i samme utgave av publikasjonen, der temaet nyanseres. I dette tilfellet er nyansene ment å fremkomme i artikkelserien om kompetansesentrene, der TkØ, som nevnt, var invitert til å la seg intervjue. Ved det kunne TkØs ledelse ha bidratt til den balanse de nå, i ettertid, mener er påkrevet - og som er et synspunkt redaksjonen støtter.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.