logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 5 / Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2019/2020

Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2019/2020

Det odontologiske fakultetet i Oslo inviterer tannleger til kurs i bruk av sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis. I tillegg fokuseres på psykologiske metoder for angstbehandling og traumesensitiv tannbehandling. Kurset fører frem til norsk autorisasjon for bruk av lystgass ved tannbehandling. Det vil også bli lagt stor vekt på å gi deltakerne trygghet og erfaring i bruk av andre sedasjonsformer som kan benyttes i kraft av autorisasjon som tannlege.

Kursansvarlige

Professor Tiril Willumsen, Det odontologiske fakultet, UiO

Klinikksjef Anne Rønneberg, Det odontologiske fakultet, UiO

Professor Lasse Skoglund, Det odontologiske fakultet, UiO

Sted

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tid

Del 1: (teori): Uke 38, 2019 (16.-20. september)

Del 2: 40 timer hospitering på anestesiavdeling lokalt (må ordnes av den enkelte)

Del 3: (praktisk-klinisk): Uke 4, 2020 (20.-23. januar)

Kurset avsluttes med eksamen torsdag 23.01.2020, ettermiddag.

Antall deltakere

Maks. 9

Kursavgift

Kr 25 000 inklusiv faglitteratur

Søknad

Søknaden skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år samt nåværende stilling. Tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten må vedlegge godkjenning fra fylkestannlegen.

Søknadsfrist

10. juni 2019

Kontaktperson/kurskoordinator

Johanne Bye, tlf. 22 85 22 62, johanne.bye@odont.uio.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.