logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Munnhelse blir glemt

Munnhelse blir glemt

I en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om skadevirkninger fra energidrikker, blir ikke munnhelsen nevnt. NTFs president, Camilla Hansen Steinum, påpeker dette i et debattinnlegg på forskning.no, som også har publiserte en tekst om energidrikker og skadevirkninger fra VKM.

Forfatterne går gjennom effekter som søvnproblemer, angst, uro og hjerteklapp dersom barn og unge drikker mye energidrikk over kort tid. Det forskerne derimot ikke nevner, er de skadelige effektene som energidrikkene har på blant annet munnhelsen til barn og unge, skriver Steinum.

VKM har ikke tatt for seg hele bildet av energidrikkenes skadepotensial, og rapporten er benyttet som kunnskapsgrunnlag for Mattilsynets anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet for å håndtere risiko.

Mattilsynet offentliggjorde sin rapport med anbefalinger 18. februar, og heller ikke i deres rapport er det sett nærmere på effekter av energidrikk når det gjelder munnhelse.

Det er uheldig hvis det spres en oppfatning i befolkningen om at inntak av energidrikker med høyt sukker- og syreinnhold, ikke har negative helseeffekter. Her burde helseutfordringer ved diabetes og overvekt, så vel som orale sykdommer som hull i tennene og syreskader, vært behandlet like seriøst som de øvrige forholdene som VKM har vektlagt i rapporten, skriver Steinum.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.