logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Vaksinemotstand truer

Vaksinemotstand truer

Verdens helseorganisasjon (WHO) har listet opp det de mener utgjør de ti største truslene mot den globale helsen det kommende året. Vaksinemotstand er topplistet, som en trussel som allerede påvirker det globale sykdomsbildet. For eksempel har forekomsten av meslinger økt med 30 prosent.

De peker videre på at det er mange og sammensatte årsaker til at folk velger å ikke vaksinere seg. En egen rådgivningsgruppe fra WHO lister opp blant annet manglende tillit, likegyldighet og tilgjengelighet som årsaker.

Vaksiner er en av de mest kostnadseffektive tiltakene for å unngå sykdom, og i dag forebygger vaksiner to til tre millioner dødsfall i året - og ytterligere 1,5 millioner dødsfall kunne vært unngått om man fikk en bedre vaksinedekning i hele verden, skriver WHO på sine nettsider.

De ni andre truslene mot global helse er: Forurensning og klimaforandring, ikke-smittsomme sykdommer, global influensapandemi, sårbare levekår, antimikrobiell resistens, ebola og lignende utbrudd, en svak primærhelsetjeneste, denguefeber og hiv.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.