logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter

Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter

10,7 prosent av alle barn i Norge tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen, melder Statistisk Sentralbyrå 18.02.2019.

Å tilhøre en husholdning med vedvarende lavinntekt betyr at man har relativt lite penger å rutte med sammenlignet med det som ellers er vanlig i samfunnet.

I 2017 bodde nærmere 106 000 barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er vel 4 000 flere enn året før, og i alt 10,7 prosent av alle barn under 18 år tilhører nå en lavinntektshusholdning. Tallene har økt kraftig fra 2011, hvor 7,6 prosent tilhørte denne gruppen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.