logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Nøkkeldata for lønnsoppgjøret

Nøkkeldata for lønnsoppgjøret

- Når økonomien går godt, må arbeidstakerne få en del av overskuddet. De siste årene har prisveksten vært høyere enn det som er lagt til grunn for lønnsoppgjørene. Vi forventer at årets mellomoppgjør bøter på dette, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Mandag 18. februar presenterte Teknisk beregningsutvalg (TBU) sin foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2019.

Gjennomsnittslønnen i arbeidslivet økte med 2,8 prosent og lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert mellom 2017 og 2018, ifølge den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Den gjennomsnittlige lønnen for kvinner utgjorde 88,5 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn i 2018.

Prisveksten fra 2018 til 2019 blir på om lag 2,2 prosent, mener utvalget, men det er usikkerhet om kronekurs og strømpriser.

Ifølge TBU økte årslønnen for både industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter og industrien samlet med 2,75 prosent fra 2017 til 2018. Anslaget var 2,8 prosent ved hovedoppgjøret i 2018. De foreløpige beregningene for de fleste store forhandlingsområdene er også nær dette tallet.

Lønnsoverhenget til 2019 varierer fra 0,7 til 2 prosent.

Liten reallønnsvekst

Prisveksten de siste årene har vært sterkere enn de anslag som ble lagt til grunn ved lønnsoppgjørene. Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2017 til 2018 som gjennomsnittet for alle lønnstakere, som var 2,8 prosent, har fått en vekst i reallønn før skatt på 0,1 prosent.

TBU anslår foreløpig en konsumprisvekst på om lag 2,2 prosent i 2019. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2019 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover.

TBU

Teknisk beregningsutvalg (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en felles forståelse av situasjonen for norsk økonomi før lønnsoppgjørene i privat og offentlig sektor starter. Rapporten som ble lagt fra 18. februar er en foreløpig rapport. En endelig versjon vil ventelig foreligge i slutten av mars og legger rammene for årets lønnsoppgjør. Rapport nr. 2 utgis i juni og oppsummerer lønnsoppgjøret for inneværende år.

Kilder: regjeringen.no og akademikerne.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.