logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Akademikerne forventer reallønnsvekst
Vårens vakreste eventyr:

Akademikerne forventer reallønnsvekst

- Norsk økonomi har vært i god vekst siden høsten 2016, og arbeidsmarkedet har bedret seg. Mot dette bakteppet forventer vi reallønnsvekst i 2019, sa Akademikernes leder, Kari Sollien, i møte med Statsministerens kontor.

Akademikernes leder, Kari Sollien, forventer reallønnsvekst i mellomoppgjøret. Foto: Akademikerne.

Tirsdag 5. februar møtte Akademikerne på Statsministerens kontor i kontaktutvalgsmøte mellom regjeringen og arbeidslivets hovedorganisasjoner. Sollien tok blant annet opp forventningene til reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør. I tillegg repeterte hun Akademikernes mål om desentraliserte lønnsforhandlinger i alle sektorer.

Frontfagsmodellen

Et annet viktig tema for Akademikerne i møtet var frontfagsmodellen, og hvordan den brukes.

- Frontfagsmodellen har betydelig støtte blant arbeidslivets parter. Det kan være grunn til å minne om at tallet fra frontfaget baserer seg på gitte tarifftillegg og anslag for lokale forhandlinger innen den konkurranseutsatte industrien. Frontfagets ramme er ikke en fasit for oppgjørene i øvrige sektorer. Den er en norm på nasjonalt nivå hvor variasjon kan og skal forekomme innenfor sektorer og mellom sektorer, ut fra hva som er behovene, utfordringene og mulighetene i den enkelte virksomhet, sa Sollien.

Etter- og videreutdanning

Videre tok hun til orde for at alle trenger kompetansepåfyll i løpet av arbeidskarrieren, og at regjeringen må legge til rette for at alle grupper kan få etter- og videreutdanning. Det må også gjelde de som har tatt lang utdannelse.

- Det skjer store og raske endringer i alle sektorer. Det er helt nødvendig at en etter- og videreutdanningsreform omfatter alle grupper. Dette må avspeiles i måten reformen innrettes og finansieres på.

Krever satsing på tillitsvalgte

Sollien snakket også om at det må satses på skolering av tillitsvalgte:

- Vi hører bekymringer, blant annet fra spesialisthelsetjenesten, om innskrenkninger av ressurser til tillitsvalgtarbeid, på tross av de høye kravene til omstilling. Et aktivt og godt partssamarbeid er en forutsetning for vellykkede omstillingsprosesser. Dette krever at det avsettes tilstrekkelige ressurser i form av tid og kompetanse for å sikre at lokale tillitsvalgte kan bidra til kunnskapsbaserte og godt forandrede resultater.

Klimakamp i arbeidslivet

Sollien valgte også å løfte frem klima, som en viktig del av trepartssamarbeidet i tiden fremover. Partene i arbeidslivet har gått sammen om en kampanje som skal oppfordre til å gjøre en felles innsats for omstilling til et lavutslippssamfunn.

- Dette må også gjenspeiles i det fremtidige trepartssamarbeidet og prege både arbeidslivspolitikken og offentlig innkjøpspolitikk, sa Sollien.

Hun kom også inn på avtalen om ny offentlig tjenestepensjon:

- Vår bekymring er spesielt knyttet til skjevheten for de yngste årskullene som ikke omfattes av ny tjenestepensjonsordning. Det burde være enkelt å rette opp noen av skjevhetene ved å åpne for pensjonsopptjening etter fylte 67 år, noe som er helt i samsvar med intensjonene i pensjonsreformen.

Kilde: Akademikerne.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.