logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1919

Phantomkurs - mottat til anmeldelse

Redaksjonen hadde mottatt til anmeldelse boken «Phantomkurs der konservierenden Zahnheilkunde» og skriver følgende:

«Dette er et litet arbeide paa 67 sider og med 67 illustrationer. Det gir i korthet grundtrækkene og princippene for kavitetspræparering og fyldning, anlægning av kofferdam, renhold av instrumenter o.s.v. Boken kan utvilsomt hjælpe de studerende over adskillige vanskeligheter. Og da den er instruktivt ordnet og skrevet, kan ogsaa tandlægerne ha nytte av den.

Juli 1919, 5. hefte

1969

Tannlegevitser og tannlegeanekdoter

Tannvernet akter i tiden fremover å utvide sin informasjonsinnsats overfor dagspressen og ukebladene. Hensikten er å få folk mer tannbevisste gjennom daglige drypp. Enkelte av disse dryppene bør etter vår mening bestå i gode og positive vitser og anekdoter fra tannklinikker landet rundt, og muntre historier om menigmanns syn på sine tenner og tannsykdommene. Tannvernet tar for øvrig sikte på å få en kjent tegner til å illustrere de beste vitsene, anekdotene og historiene.

På lengre sikt kan de beste skrønene og tegningene samles i et eget skrift. Gjerne med «forfatterens» navn.

Innsendt av direktør Ringdal i Norsk Tannvern

Mars 1969, hefte 3

2009

Historiebok - mest om de siste 25 årene

En egen bokkomité har alt arbeidet lenge med manus til boka som skal ta for seg NTFs historie fra perioden 1984 - 2009. Helt fra 1909 har det vært gitt ut en bok ved utgangen av hver 25-årsperiode i foreningens historie. Dette er ikke en tradisjon som kan brytes uten videre!

125-årsboka vil gi en kortfattet oppsummering av de første 100 og så ta for seg de siste 25 år tema for tema. Målet er at du som medlem og leser skal få en bok du både kan kose deg med, og som kan gi deg den informasjonen du savner om viktige saker og begivenheter i perioden. For jammen har det skjedd litt av hvert. Forfatter av Jubileumsboka er NTFs mangeårige fag- og informasjonssjef, nåværende styreleder i Norsk Tannvern, Reidun Stenvik.

Februar 2009, nr. 2

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.