logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
Spør advokaten

Ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)

Jeg har hørt at det er inngått en ny avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA) som vil kunne få større betydning for private tannlegevirksomheter. Stemmer dette og kan du si noe om hva avtalen går ut på?

Svar:

Den nye avtalen om Inkluderende arbeidsliv har to innsatsområder; forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange/gjentagende sykefravær. Et mål for IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Videre er det et mål å redusere frafallet fra arbeidslivet.

Den nye IA-avtalen retter seg mot hele arbeidslivet. I tillegg vil man rette innsatsen særskilt mot noen bransjer og sektorer som har særlig potensial for å redusere sykefravær og frafall. Det er foreløpig ikke avklart hvilke bransjer og sektorer det vil bli snakk om.

NAVs arbeidslivssentre vil fortsatt være ressurs- og kompetansesentre for et inkluderende arbeidsliv. Det nye er at det ikke er nødvendig å bli IA-bedrift formelt sett for å kunne få bistand fra arbeidslivssenteret. For å få tilgang til bistand og støtte fra arbeidslivssenteret er det tilstrekkelig å kunne dokumentere at det er dialog om IA-avtalens mål mellom partene i virksomheten (arbeidsgiver/arbeidstakere/tillitsvalgte). Denne dokumentasjonen kan for eksempel være møtereferat eller en protokoll. Det er forventet at digitale løsninger gradvis vil overta flere funksjoner slik at personressursene ved arbeidslivssentrene benyttes der behovet for bistand er størst.

I den gamle avtalen var det obligatorisk for alle IA-virksomheter å praktisere en utvidet egenmeldingsordning. Nå som det ikke lenger er et krav om en lokal samarbeidsavtale, oppfordres alle som har hatt en lokal IA-avtale til å videreføre praksisen med utvidet egenmelding. I tillegg oppfordres alle andre virksomheter også til å vurdere denne ordningen. Den utvidede egenmeldingsordningen i den gamle IA-avtalen gikk ut på at arbeidstaker kunne ha inntil 24 egenmeldte sykefraværsdager (kalenderdager) i løpet av en periode på 12 måneder. Hvert fraværstilfelle kunne vare mellom én og åtte fraværsdager, slik at du kan ha inntil 24 fraværstilfeller per år.

Folketrygdloven gir vid adgang til utvidede egenmeldingsordninger. Folketrygdlovens hovedkrav er at der NAV skal utbetale sykepenger, må sykefraværet være legemeldt. Det betyr at fravær utover arbeidsgiverperioden på 16 dager må være legemeldt. Etter egenmeldt sykefravær i en arbeidsgiverperiode må det gå 16 dager før ny arbeidsgiverperiode inntreffer.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.