logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Intervju med Arne Jacobsen - Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Intervju med Arne Jacobsen - Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Tidligere barneombud Anne Lindboe og pedodontist Anne Rønneberg i forbindelse med signering av oppfølgingsmøte for «Grefsenerklæringen mot vold mot barn«

Hva har vært de viktigste oppgavene for spesialistforeningen den siste tiden (6 - 12 mnd)?

Sammen med de øvrige spesialistforeningene har vi planlagt et todagers fellesseminar på Fornebu 25. og 26. januar. Ellers er vi opptatt av fremtidig spesialistutdanning i pedodonti ved alle de tre odontologiske lærestedene. Dessuten er Norsk spesialistforening i pedodonti medarrangør på en stort Europeisk pedodontiseminar som kommer til Oslo 23. og 24. april 2021. Dette er åpent for alle med interesse for pedodonti (ikke bare spesialister) og kommer til å tiltrekke seg mange store internasjonale navn. Temaet er sedasjon.

Også bør det jo nevnes at vi i NSP er selvsagt glade for at vi har fått en egen retningslinje for behandling av barn/unge - TannBarn. Vi tror denne retningslinjen vil sikre alle barn lik behandling, uavhengig av hvor de bor. Vi synes det har blitt en god retningslinje som er godt faglig begrunnet, og var nok betydelig mer positivt innstilt enn det NTF var i sitt høringssvar. Det er flere spesialister i pedodonti som har vært med å utarbeide retningslinjen, og vi er veldig stolte av innsatsen til medlemmene våre, selv om de har handlet i kraft av seg selv og sin kompetanse, ikke som representanter for NSP.

Hva har vært de største utfordringene?

Året som har gått har vært uten de store utfordringene. Vi har et lite og velfungerende styre som møtes jevnlig. Det er ikke så mange spesialister i pedodonti, så «alle kjenner alle». Vi gleder oss stort over at spesialistutdannelsene ved de ulike lærestedene har så godt samarbeid med jevnlige video-seminarer og såkalte pedodonti-internat-uker, der spesialistkandidater (og ferdige spesialister) møtes til felles undervisning og nettverksbygging.

Hva var høydepunktene?

Høydepunktene er når vi kan møtes til faglig påfyll for eksempel på de årlige seminarene som vår søsterforening Norsk forening for pedodonti (NFP) arrangerer i oktober/november hver år. Ellers er vi opptatt av barn og unges tannhelse og deres rett til et godt tannhelsetilbud og gleder oss hver gang dette settes på agendaen gjennom media og politiske prosesser.

Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og tillitsvalgte?

Som sagt er vi en liten forening, som heldigvis stadig vokser fordi det utdannes flere spesialister i pedodonti. Vi rekrutterer primært nye medlemmer fra spesialistutdannelsene i pedodonti, både ved at vi tilbyr dem assosiert medlemskap i foreningen og informerer om spesialistforeningen.

Hvordan ser du på dagens situasjon for pedodontistene, og hvorfor er det viktig å være medlem av spesialistforeningen?

Det er fremdeles et stort behov for spesialister i pedodonti - det ser vi på antall henvisninger vi mottar, og alle forespørsler vi besvarer fra våre allmenntannlegekollegaer. Vi ser også at per i dag er spesialistene i pedodonti hovedsakelig tilknyttet de odontologiske lærestedene og de regionale kompetansesentrene. Vi skulle gjerne hatt flere spesialister spredt ut i hele landet. Det et paradoks at det er behov for kliniske spesialister i Den offentlige tannhelsetjenesten i hele Norge, mens det samtidig knapt finnes noen dedikerte spesialiststillinger i pedodonti i den vanlige offentlige tannhelsetjenesten. Vi ønsker at alle spesialister i pedodonti skal være medlem i Norsk spesialistforening i pedodonti slik at vi kan holde fagmiljøet samlet og jobbe videre med de saker som opptar våre medlemmer.

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Det er kjempegøy å være leder i foreningen! Jeg er del av et dyktig styre som jobber godt sammen, og ellers får jeg være del av tannlegeforeningens tillitsvalgtsarbeid gjennom bl. a ledermøte, forum for tillitsvalgte og NTFs representantskap.

Hva vil skje i foreningen i tiden som kommer?

Vi kommer til å jobbe videre med EAPD 2021 og skal få på plass både fagprogram og en bedre hjemmeside (www.eapd2021.eu). NSP skal holde generalforsamling i tilknytning til NFPs høstseminar 17.-18. oktober 2019 i Bergen. Ellers går vi nå inn i en tid med mange viktige politiske beslutninger, NSP vil engasjere seg når HELFO-ordningen skal gjennomgås, og vi mener at rett til HELFO stønad må følge pasienten helt fra man stiller en diagnose, for å sikre at pasienten får best mulig oppfølging. I tillegg ønsker vi en debatt om innføring av «pakkeforløp» ved omfattende odontologiske diagnoser.

Anne Rønneberg og Arne Jacobsen holdt foredrag på TSF Fellesseminar 2019

Noe annet dere har på hjertet?

Barnepasientene er våre aller viktigste pasienter. Grunnlaget for god oral helse legges i barndommen, og vi ønsker at alle skal ha likeverdige muligheter til god oral helse. Som tannlege gjør du uutslettelig inntrykk på barnepasientene. Det gjelder både om du gjør en god jobb, eller om du gjør en dårlig jobb - pasienten vil huske deg for alltid!

Norsk spesialistforening i pedodonti er kun for spesialister i pedodonti, og har som formål å ivareta spesialistenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen skal arbeide for pedodontiens utvikling.

- Foreningen har 28 medlemmer (24 kvinner og 4 menn)

- Alle er offentlig ansatt (universiteter, kompetansesentre, tannhelsetjenesten)

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.