logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / NTFs synspunkt på tannlegers bruk av preparater med innhold av botulinumtoksin

NTFs synspunkt på tannlegers bruk av preparater med innhold av botulinumtoksin

Den norske tannlegeforenings hovedstyre legger til grunn at botulinumtoksin er en kraftig nervegift som har et ikke ubetydelig skadepotensial ved feil bruk. Ifølge preparatomtaler skal behandling med botulinumtoksin kun gis av leger med adekvate kvalifikasjoner, kunnskaper om behandlingen og om bruken av nødvendig utstyr. Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har begge slått fast at tannleger ikke har rett til å rekvirere preparater som inneholder botulinumtoksin til bruk i tannlegepraksis. Legemidler med botulinumtoksin er ikke godkjent til kosmetisk bruk. I tillegg er disse legemidlene reseptbelagte. Reklame for reseptpliktige legemidler er ikke tillatt når den er rettet mot allmennheten.

Potensielt har botulinumtoksin mange ulike bruksområder innenfor oral- og maxillofacialkirurgisk spesialistbehandling. Dette er per i dag å anse som eksperimentell behandling, fordi den ennå ikke er godt nok vitenskapelig dokumentert. Det er for tiden stor forskningsaktivitet på området, og NTF følger utviklingen.

Tannleger i generell odontologisk praksis skal ikke behandle pasienter med preparater som inneholder botulinumtoksin. Disse preparatene er ikke godkjent til kosmetisk bruk, og bruk i terapeutisk øyemed anses per dags dato som spesialistbehandling.

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin bør kunne bruke preparater som inneholder botulinumtoksin i terapeutisk øyemed. Slike preparater brukes blant annet ved behandling av muskelsmerter, kjeveleddsbesvær, spyttsekresjonsforstyrrelser og visse typer ansiktssmerter.

Fastsatt av NTFs hovedstyre 2. november 2016

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.