logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Klare standpunkt i etiske spørsmål styrker tannlegens tillit i befolkningen

Klare standpunkt i etiske spørsmål styrker tannlegens tillit i befolkningen

Medlem Hege Steen Shanor mener at jeg, ved å fremme NTFs vedtatte politikk om behandling med Botox, bidrar til å «røske ned norske tannlegers omdømme». Jeg tillater meg å være helt uenig i den påstanden.

Foreningen har en klar holdning i den omtalte saken, vedtatt av NTFs hovedstyre 2. november 2016:

«Tannleger i generell odontologisk praksis skal ikke behandle pasienter med preparater som inneholder botulinumtoksin. Disse preparatene er ikke godkjent til kosmetisk bruk, og bruk i terapeutisk øyemed anses per dags dato som spesialistbehandling».

Hele policydokumentet kan leses på NTFs nettsted. Det gjengis dessuten i denne utgaven av Tidende, på side 293, i seksjonen med stoff fra NTF.

Når det gjelder behandling med Botox spesielt, er NTFs politikk altså vedtatt av foreningens hovedstyre, som har sitt mandat fra representantskapet. Mine svar til TV2 gjenspeiler foreningens vedtatte standpunkt.

Shanor mener videre at debatter som denne bør tas i egne fora, og at vi utad skal stå samlet. Det opplever jeg at vi gjør. NTF har flere ganger de senere årene tatt initiativ til å diskutere etiske spørsmål i ulike foreningssammenhenger. Det skjedde blant annet under fjorårets landsmøte, hvor en meget godt besøkt sekvens nettopp tok for seg spørsmål som oppstår i krysningsfeltet mellom helse, estetikk, kosmetikk og etikk. Dessuten har både Holmenkollsymposiet 2018 og Midnattssolsymposiet 2019 «Estetikk, kvalitet og etikk» som tema, og i tillegg er dette en del av den pågående «Gjør kloke valg» kampanjen. På denne bakgrunn er det også tatt initiativ til et spennende samarbeid med Norsk forening for allmenn medisin og Sykepleierforbundet om felles etisk plattform om hva helsepersonell bør bruke fagkompetansen sin til. Alt dette innenfor NTFs organisasjon.

Jeg er også helt uenig i at mine svar til TV2 bidrar til at folks syn på tannlegene blir dårligere. Tvert imot mener jeg at vårt klare standpunkt i denne saken vil styrke den tillit befolkningen har til oss som profesjonsutøvere, nettopp fordi vi ikke ønsker denne type praksis velkommen. Tilliten til vår profesjon er faktisk svært høy, noe som regelmessig blir dokumentert i brukertilfredshetsundersøkelser. Tydelige faglige holdninger, med basis i et etisk regelverk med pasienten i sentrum, bidrar til dette.

For NTF er det å søke medieoppmerksomhet kun et av flere verktøy for arbeidet med å få gjennomslag for foreningens politikk. Vi har en klar holdning til at vi skal gi svar når vi blir spurt, og at våre svar skal være ærlige og tydelige. Det vinner vi på. Alt annet vil slå kraftig tilbake både på NTF og på foreningens medlemmer. Så også i denne saken. Noen kan oppleve det som ubehagelig, men det er prisen vi må betale for å bli tatt på alvor - og for å bli spurt igjen neste gang. Det handler om gjensidig tillit.

Vi står altså for vår vedtatte politikk både utad og innad. Det er viktig for vår integritet. Og det skulle jo strengt tatt bare mangle.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.