logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / NORCE overtar aksjemajoriteten i NIOM

NORCE overtar aksjemajoriteten i NIOM

Med virkning fra 1. januar 2019 har forskningsselskapet NORCE overtatt aksjemajoriteten i NIOM.

Nordisk Institutt for odontologiske Materialer (NIOM) har de siste årene vært eid av det universitetseide konsernet UniRand og Helse- og omsorgsdepartementet, hvor UniRand har hatt en aksjemajoritet på 51 prosent og Helse- og omsorgsdepartementet 49 prosent.

En av forutsetningene for aksjeoverføringen er at forskningsaktiviteten videreføres slik den er i dag, altså at virksomheten forblir i Oslo og fortsetter som før.

- Dette er gode nyheter for NIOM. Vi ser fram til fordelene ved å være et datterselskap av en stor forskningsorganisasjon, sier professor Jon E. Dahl, direktør i NIOM.

Som tidligere nevnt i Tidende, skriver Helse og omsorgsdepartementet i forslaget til nytt statsbudsjett at de i løpet av 2019 vil vurdere en sammenslåing av Bivirkningsgruppen og NIOM, med sikte på effektivisering, hensiktsmessig ressursutnyttelse og økt måloppnåelse.

NORCE

NORCE har tre universiteter inne på eiersiden: Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, fra årsskiftet også Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Selskapet driver med forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

NORCE har i dag 700 ansatte og en årlig omsetning på 890 millioner NOK. De publiserer circa 500 vitenskapelige artikler per år.

Bivirkningsgruppen er allerede en del av NORCE, med felles administrasjon, mens NIOM fortsetter som et uavhengig datterselskap.

Avvikling av UniRand

Universitetet i Oslo (UiO) har jobbet med å avvikle det heleide konsernet UniRand siden 2016. UniRand koordinerte og tilrettela virksomhet i randsonen til UiO. Med randsone menes virksomhet som faller innenfor universitetets formål, men som ikke hører inn under kjernevirksomheten til universitetet. I juni bestemte styret å gjennomføre prosessen.

På Universitetet i Oslos styremøte den 12. september 2018 ble det vedtatt tilslutning til overdragelse av blant annet NIOM AS fra UniRand til forskningsselskapet NORCE.

I vedtaket ble det gjort klart at datterselskapene skulle bestå, men overføres til nye eiere. Dermed bestemte styret seg også for å selge to av selskapene i UniRand, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM).

Informasjonen om salget har vært unntatt offentlighet fram til en ekstraordinær generalforsamling i UniRand 19. november 2018, hvor alle berørte parter sluttet seg til salgsvedtaket.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.