logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 2 / 82 prosent bor tett

82 prosent bor tett

Foto: Yay Images.

Oslo tettsted har passert en million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). I løpet av 2017 økte antall bosatte i tettsteder med 44 800, mens det ble 5 850 færre utenfor tettsteder.

Oslo tettsted, som består av deler av 12 kommuner i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud, fikk 11 600 flere innbyggere i løpet av 2017, og hadde 1 000 500 innbyggere ved årsskiftet. Oslo tettsted hadde da en fjerdedel av landets samlede vekst i tettstedsbefolkningen. Trondheim tettsted, med en økning på 2 800, hadde likevel størst prosentvis vekst.

Andelen bosatte i tettbygde strøk (tettsteder) er svært forskjellig mellom både fylker og kommuner. Hele 99 prosent av Oslos befolkning bor i et tettsted. Lavest andel er det i Hedmark fylke, med 58 prosent. 28 av landets kommuner har ingen tettsteder, og alle disse kommunene har under 2 500 innbyggere.

På den andre siden er det 40 kommuner der mer enn 90 prosent av befolkningen bor i tettsteder. Noen av disse kommunene er også små. Kun 14 av Vardø kommunes 2 110 innbyggere bor utenfor tettstedene Vardø og Kiberg.

Så lenge SSB har laget statistikk med skille mellom tettbebygd og spredt bosetting, har andelen av befolkningen som bor i tettsteder økt.

Fra 2002 til 2018 har antall innbyggere i tettstedene økt fra 3 475 000 til 4 328 000. Samtidig har antall innbyggere utenfor tettstedene minket fra 1 023 000 til 955 000. Andelen bosatt i tettsteder har da økt fra 77 prosent til 82 prosent i løpet av denne perioden.

- Hvis denne trenden fortsetter, vil hele landets befolkning teoretisk sett bo i tettsteder før 2080. Dette vil selvfølgelig aldri skje, da det alltid kommer til å være noen som av ulike grunner vil eller «må» bo på steder der det er langt mellom naboene. Uansett er det ingen tvil om at bosettingsmønsteret endres relativt fort, sier Høydahl.

Ikke alle tettsteder har en bymessig karakter, og dette gjelder særlig mange av de minste tettstedene. I 2018 bodde 75 000 i tettsteder med færre enn 400 innbyggere og 303 000 i tettsteder med færre enn 1 000 innbyggere.

- Å si at tettstedsvekst er synonymt med urbanisering, blir derfor litt feil, påpeker Høydahl.

Andelen av befolkningen som bor i tettsteder med mer enn 10 000 innbyggere har økt fra 52 prosent i 2002 til 58 prosent i 2018.

- Samtidig har andelen som bor i tettsteder med mer enn 100 000 innbyggere økt fra 29 prosent til 36 prosent. Det er altså ingen tvil om at bosettingsmønsteret sentraliseres, sier Even Høydahl.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.