logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 2 / Åsmund Kjærheim

Åsmund Kjærheim

1925-2018

Professor emeritus, dr. med. Åsmund Kjærheim døde 26. desember 2018, 93 år gammel.

Åsmund Kjærheim var spesialist i patologi og arbeidet ved Det odontologiske fakultet i Oslo, Institutt for patologi og rettsodontologi, i mange år som prorektor, dosent og til slutt professor. Han hadde sin oppvekst på Kråkerøy ved Fredrikstad, og tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1952.

Privatpraksis som lege på Hadeland ga ham nyttig klinisk erfaring. I sin ungdom var han skipslege på KNM Balder. Han fortalte en gang om en dramatisk tur på tokt til Key West for å teste den norskproduserte «terneraketten» mot ubåter. De kom ut for en orkan, og dekket på Balder fikk en tverrgående sprekk.

Åsmund startet sin karriere i patologi på Rikshospitalet i 1957. Her opprettet han det første fungerende elektronmikroskopiske laboratorium i 1961, sammen med professor Olav Torgersen. Samme år ble han godkjent spesialist i patologi. Etter ansettelse ved Det odontologiske fakultet som prorektor i 1962, kunne han i 1964 sette i gang et tilsvarende elektronmikroskopisk laboratorium på Blindern. I 1966 fikk han dosentstilling ved det nyopprettede Laboratorium for elektronmikroskopi ved Det odontologiske fakultet.

I 1972 var han med på å stifte Scandinavisk forening for oral patologi og oral medisin (SFOPOM). I 1985 ble han utnevnt til professor ved Det odontologiske fakultet i Oslo. Åsmund pensjonerte seg i 1995.

Ved Det odontologiske fakultet startet Åsmund sin karriere med å undervise i generell patologi. Det var den gang et stort fag med mange undervisningstimer. Det ble imidlertid klart at det også var behov for ytterligere ressurser til undervisning i oral patologi. Åsmund reiste da til Birmingham i Alabama for å lære mer oral patologi, fra 1968 til 1969. Etter sin hjemkomst tok han del i både undervisningen av tannlegestudenter i oral patologi og i biopsitjenesten, som kollega professor Torvald Stokke hadde startet allerede i 1958. Sammen med professor Hanna Strømme Koppang delte de biopsitjenesten.

Åsmund var en avholdt underviser. Han hadde en egen evne til å gjøre vanskelige ting enkle og forståelige. Stort sett brukte han tavle og kritt, og tegnet og fortalte. Tempoet var ikke større enn at studentene rakk å notere det viktigste og å kopiere hans tegninger. Når han i tillegg hadde en god humoristisk sans, ofte noe ironisk, som fikk studentene til å le, fremkalte han en god følelse i auditoriet. Det er svært viktig for god læring.

Åsmund syntes lærebøkene i patologi var for kompliserte. Selv skrev Åsmund et sett stensiler som var enkle å forstå, og som han mente dekket studentenes behov for kunnskap. Studentene satte stor pris på hans stensiler

Privat og på arbeidet var Åsmund hyggelig og underholdende. Han var alltid villig til å hjelpe, og en god lærer for dem som var under utdannelse i oral patologi. Han hadde synspunkter på mye, også politikk. Hans skarpe tunge satte imidlertid ofte ting i relieff. Det var likevel ikke langt til det komiske og latter. Hvert år deltok vi på det årlige møtet i SFOPOM ved et fakultet i et av de nordiske landene. Her bidro Åsmund med sine kunnskaper innen oral patologi, generell patologi og elektronmikroskopi, og ga ofte forklaring på vanskelige spørsmål.

Vi lyser fred over Åsmund Kjærheims minne.

Tore S olheim,
Tine Søland,
Sigrid I Kvaal
Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.