logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 2 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1919

At bite negler

For at vænne ældre barn fra det sundhetsskadelige at bite negler, anbefaler jeg at forhøie

biddet ved hjælp av bidkapper. Det er lykkedes mig hos en 12 aars gammel pike ved at cementere paa 2 bidkapper fra 6-3 3-6 i undermunden efter 6 ukers bruk at befri hende fra denne stygge vane.

Innsendt av dr. Paul Berger, Juli 1919, 5. hefte

1969

Beordringsloven forlenges

Så ligger en ny proposisjon på bordet og forteller at beordringsloven skal forlenges nok en gang. Vi skal ikke gjenta det som så ofte før er sagt om denne lov, men bare konstatere at fremdeles mener man tannlegetjenesten ute i distriktene, representert ved Folketannrøkta, og særlig nordpå - er helt avhengig av adgangen til å beordre tannleger dit.

N.T.F. har nu i noen tid hatt anledning til å delta i arbeidet med å forberede de stimuleringstiltak som før eller senere må avløse denne loven. Vi har engasjert oss i arbeidet med alternativet studentstipend med tilknyttet tjenesteplikt, og i informasjonsvirksomheten overfor studentene, slik at stimuleringstiltakene blir forstått efter sin verdi.

Fra lederartikkel av Arne Sollund, Februar 1969, hefte 2

2009

Jubileumsåret godt i gang

I 2009 fyller NTF 125 år. Nærmere bestemt 15. oktober, som også er åpningsdagen for NTFs landsmøte. Dette er litt - men bare litt - tilfeldig. Foreningens vedtekter sier nemlig at landsmøtet skal holdes så nært opp til foreningens stiftelsesdag som mulig.

På selveste dagen går den største av jubileumsaktivitetene av stabelen i Operaen i Oslo. Og det er slett ikke den eneste markeringen som er planlagt. Her blir det aktiviteter på flere plan gjennom hele året. Men det meste - og det største - er lagt til noen dager midt i oktober.

Februar 2009, nr. 2

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.