logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Norge skal lede prosjekt for bedre helseberedskap i Europa

Norge skal lede prosjekt for bedre helseberedskap i Europa

1212

EU har bedt Norge koordinere et prosjekt som har mål om å styrke de europeiske landenes felles helseberedskap for å håndtere eventuelle kjemiske og biologiske terrorangrep, skriver Helsedirektoratet..

Det er EU-kommisjonen som har bedt Norge koordinere en såkalt Joint Action med sikte på å utvikle samarbeid mellom ulike sektorer og mellom landene i Europa. Målet er at landene samlet skal være bedre forberedt på å håndtere eventuelle kjemiske og biologiske terrorangrep. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet lede arbeidet.

– Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort for å utvikle helseberedskap i samarbeid mellom ulike sektorer. Vi er svært glade for den tilliten EU viser oss, sier Bjørn Guldvog.

De siste årene har Helsedirektoratet samarbeidet med blant andre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Folkehelseinstituttet og Forsvaret om utvikling av vår nasjonale helseberedskap. Det har først og fremst skjedd i oppfølgingen etter terrorangrepene 22. juli 2011. Her har målet vært å legge til rette for at ressursene skal finne hverandre og samhandle godt ved alvorlige hendelser.

Aktørene nevnt over har også samarbeidet tett i forbindelse med innsatsen mot Ebola i Sierra Leone, gjennom etableringen av medisinske utrykningslag (Emergency Medical Teams), gjennom utvikling av rutiner for medisinsk evakuering av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer, i planleggingen og gjennomføringen av Helseøvelsen 2018 og ved etableringen av et tverrsektorielt utvalg som skal koordinere arbeidet ved biologiske hendelser. Gjennom disse prosjektene er det bygget opp betydelig kompetanse innenfor tverrsektorielt samarbeid om helseberedskap.

– Vi har satset mye på samarbeid på tvers av sektorene de siste årene. Vi ser at det vi legger inn av ressurser og innsats, får vi igjen flerfoldige ganger i form av bedre samlet beredskap. Jeg trygg på at den oppgaven vi nå har påtatt oss vil gi oss nyttig kunnskap og erfaring, sier Guldvog.

Prosjektet, som har tittelen «Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks», skal gå over tre år og finansieres av EU. Norge skal lede arbeidet og bidrar med personellressurser. 

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.