logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Tidendes pris for beste oversiktsartikkel 2019

Tidendes pris for beste oversiktsartikkel 2019

1209

Forfatterne som mottok prisen er (f.v.) Marte-Mari Uhlen, Kjersti Refsholt Stenhagen, Aida Mulic og Anne Bjørg Tveit. Helt til høyre, Tidendes redaktør, Ellen Beate Dyvi. Foto: Andres Vargas.

Fagstoff i Den norske tannlegeforenings Tidende er sentralt i etterutdanningen for tannleger, og oversiktsartikler og kasuistikker er nyttig og populært lesestoff. For å inspirere tannleger og forskere til å sende inn slikt fagstoff, er det opprettet to priser, som deles ut vekselvis og begge hvert annet år: En for beste kasuistikk og en for beste oversiktsartikkel.

NTFs Tidende delte 31. oktober, under åpningen av NTFs landsmøte, ut prisen, på 30 000 kroner, for beste oversiktsartikkel for niende gang.

Prisen gikk til forfatterne av artikkelen Dentale erosjoner – forekomst, registrering, årsaker, genetikk og prinsipper for behandling, Artikkelen ble publisert i NTFs Tidende nr. 5, 2019.

Om vinneren sier juryen: Artikkelen bør absolutt vurderes som relevant av Tidendes lesere. Temaet omhandler pasienter som de fleste tannleger, både offentlige og private, vil kunne møte i sin praksis. Det er gledelig at viktigheten av en god anamnese, dialog med pasienten og en individuelt tilpasset behandling vektlegges. Dette er faktorer som er høyst relevante, også i andre sammenhenger.

Artikkelen er fint bygget opp, med gode mellomtitler og et stort antall referanser. Den er lettlest og oversiktlig, og godt illustrert, med gode kliniske bilder som støtter fint opp om teksten.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.