logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Grønn tråd på årets landsmøte
Miljø og bærekraft –

Grønn tråd på årets landsmøte

1194-5

Miljø og bærekraft var hovedtema for årets arrangement. Temaet gikk som en grønn tråd i åpningen, på NTFs torg, på flere av sekvensene i fagprogrammet, i flere av informasjonsforedragene på møtesonen og hos flere av utstillerne på Nordental.

Kristin Halvorsen fra Cicero.

En grønnere odontologisk hverdag?

Fellessekvensen på fredag bød på en fagpolitisk seanse med foredrag og panelsamtale med gode tips og råd til “grønne valg” i hverdagen, både privat og på klinikken. Hvilken rolle kan tannlegene spille i det grønne skiftet, og hva kan DU gjøre for å bidra til et mer bærekraftig samfunn?

Sekvensen ble åpnet av Kristin Halvorsen, direktør i CICERO senter for klimaforskning, som ga oss det store bildet om konsekvensene av global oppvarming og hva som må til for å snu utviklingen. Videre kunne Petter Gulli gi noen konkrete råd på hvordan man kan ta grønne valg på en enkel måte. Men Gulli konfronterte også deltakerne med en del av valgene vi gjør i den kliniske hverdagen. Vi MÅ forminske forbruket –både privat og på klinikken. «Det enkle er ofte det verste» sa Gulli og ba tannlegene tenke seg om og ikke velge miljøfiendtlige produkter og løsninger av ren latskap. «Kan vi ikke bare bli enige om å slutte med alt som er dust?», sa Gulli.

Marcus Bruns, nordisk bærekraftsjef i Storebrand, kunne fra et næringslivsperspektiv belyse viktigheten av å henge med i det grønne skiftet, og hadde tre klare oppfordringer til tannlegene: Selskaper som ønsker å levere bra i fremtiden må levere et bærekraftig produkt – både med tanke på klima, likestilling og andre typer samfunnsansvar. «Vær en del av løsningen, ikke problemet». For det andre må man ha orden i eget hus. Hent inn miljødata, og sett deg inn i hva slags avtrykk klinikken har. Hvor stort er energiforbruket? Hva med avfallshåndtering, resirkulering? Og sist, men ikke minst – vær en bevisst innkjøper. Still krav til leverandører og still spørsmål om materialer, produksjon, transport og hva som skjer med utstyret etter bruk.

Siste innledningsforedrag ble gitt av Erlend Aasheim, avdeling for global helse og dokumentasjon i Helsedirektoratet. Han påpekte at helsesektoren ikke bare skal ha orden i eget hus, men at de også kan gå foran som et godt eksempel for andre sektorer. Klimakrisen er et sentralt anliggende for folkehelsen, og har store konsekvenser for helse og helsetjenester. Det er heller ikke noen tvil om at helsepersonell i økende grad er opptatt av sammenhengen mellom klima og helse. Tannleger som ønsker å lese mer om dette ble oppfordret til å undersøke sustainablehealthcare.org.uk.

Til slutt fulgte en interessant panelsamtale om hvor arbeidet med det grønne skiftet må starte. Hvilke valg gjør vi på grunn av gammel vane? Hvorfor gjør vi som vi gjør? Og hvordan kan vi tenke nytt og gjøre det på en bedre måte fremover? Det ble påpekt at tannleger allerede er underlagt en del reguleringer og også gjør mye riktig. Dette må løftes frem og synliggjøres slik at vi kan være med å påvirke andre. Samtalen synliggjorde også hvor viktig det er å snakke sammen og dele erfaringer.

Tannlegene er hovedsakelig organisert i små virksomheter, og vi er avhengige av å samarbeide både med hverandre og med myndighetene, hvis vi skal lykkes i å skape nye bransjenormer og bistå med gode råd slik at vi kan dra i samme retning og skape en reell endring i praksis. Bærekraft er sammensatt, men sammen kan vi komme frem til smarte løsninger og små justeringer for å redusere avfall og minske avtrykket fra tannhelsetjenesten. Ingen sitter på alle løsningene, men med samarbeid blir alt enklere.

Veien videre

Målet med å sette miljø og bærekraft på agendaen for årets landsmøte er flerdelt. For det første ønsker NTF i samarbeid med myndigheter, miljøorganisasjoner og medlemmer å finne noen konkrete, håndfaste råd for å gjøre klinikkene grønnere. For det andre ønsker vi å gjøre medlemmene oppmerksomme på det faktum at å ha en bærekraftig drift er på vei fra å være et konkurransefortrinn til å bli forretningskritisk. Det siste budskapet vi håper medlemmene tar med seg er at de kan bruke sin forbrukermakt for å påvirke leverandører. Velg kvalitet som varer lenger og produkter som kan repareres og ikke må byttes ut ofte. Sett dere inn i valg av materialer, produksjonsprosesser, transport og returmuligheter for varene som brukes

På NTFs nettsider finner du konkrete råd og tips om små og store grep man kan gjør for å gjøre odontologihverdagen litt grønnere. Innspill til ytterligere råd kan sendes til info@tannlegeforeningen.no.

Petter Gulli fra 12 years.

Deltakerne i panelsamtalen: Erlend Asheim (Helsedirektoratet), Marcus Bruns (Storebrand), Arnt-Einar Andersen (privatpraktiserende tannlege), NTFs president Camilla Hansen Steinum og Petter Gulli (12 years).

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.