logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Åpningen av NTFs landsmøte 2019

Åpningen av NTFs landsmøte 2019

1184-7

Med over tusen medlemmer i salen kunne en meget engasjert president ønske velkommen på åpningen av årets landsmøte. Camilla Hansen Steinum ble akkompagnert av statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, fysiker Andreas Wahl, president i den britiske tannlegeforeningen Roz McMullan og leder av fagnemnden Elisabet Jonsson, med musikalske innslag fra D’Sound. Under åpningen ble det tradisjonen tro delt ut hederstegn, NTFs pris for undervisning og forskning, samt Tidendes pris for beste kasuspresentasjon.

Presidenten med mottakerne av NTFs hederstegn 2019. Fra venstre: Ellen Cathrine Mork-Knutsen (for Bjørn Bamse Mork-Knutsen), Harry-Sam Selikowitz, NTFs president Camilla Hansen Steinum og Kjetil Reppen.

Sammen i stormen

Presidentens tale tok for seg viktigheten av å stå samlet i stormen. For stormet har det virkelig gjort i høst – både med tanke på de såkalte buypass-sakene og direkteoppgjørsavtalen med Helfo, og statsbudsjettets kutt i kjeveortopedi som kom i forkant av publiseringen av den faglige prioriteringsrapporten som NTF har bidratt til. Talen høstet stor applaus, og kan leses i fulltekst i egen artikkel, eller sees i opptak på NTFs Facebookside.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Hederstegn

I år var det Kjetil Reppen, Harry-Sam Selikowitz og Bjørn Bamse Mork-Knutsen som mottok NTFs hederstegn for «lang og tro tjeneste».

Kjetil Reppen har nedlagt en betydelig innsats for å få norske tannleger til å bruke folketrygdens stønadsordning på riktig måte og til alltid å sette etikken og hensynet til pasienten foran alt annet. Han var med i NTFs fagnemnd gjennom hele 10 år, og hans innsats på tannlegeutdanningen i Oslo er høyt verdsatt. Reppen har hatt flere forskjellige verv i Oslo Tannlegeforening, og han har gjennom en årrekke bemerket seg som en tydelig røst i NTFs representantskap.

NTFs pris for undervisning og forskning gikk til Siri Flagestad Kvalheim (t.h.).

Harry-Sam Selikowitz har utvist et sterkt engasjement for å sette den orale helsen inn i et internasjonalt perspektiv gjennom viktige oppdrag for både FN, WHO og NTF. Selikowitz har de senere årene representert NTF både i verdens tannlegeorganisasjon FDI og i CED – Council of European Dentists og vært en uvurderlig ressurs for tannlegestanden. Både nasjonalt og internasjonalt har Selkowitz vært en pådriver i kampen for god tannhelse og for at tannlegene skal få sin rettmessige plass i helsetjenesten.

Det siste hederstegnet ble også det mest følelsesladde, da det ble gitt post mortem til vår kjære kollega Bjørn Bamse Mork-Knutsen som gikk bort i januar. Mork-Knutsen var Foreningsmann med stor F, både i Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi, i NTF og i Østfold tannlegeforening. Han var også tradisjonsbæreren, musikanten og muntrasjonsrådet i foreningssammenheng. Mork-Knutsen har satt dype spor og betydd mye for kolleger, venner og for NTF. Prisen ble tatt imot av Mork-Knutsen kone Ellen Cathrine Mork-Knutsen.

D’Sound.

NTFs pris for undervisning og forskning

NTFs pris for undervisning og forskning gikk til Siri Flagestad Kvalheim. Hun har flere års praksis i offentlig og privat tjeneste, og har vært ansatt i ulike stillinger på avdelingene for oral protetikk og gerodontologi ved Universitetet i Bergen. Hun ble godkjent spesialist i oral protetikk i 2009, og disputerte for ph.d.-graden i oktober med avhandlingen: A Study on Oral Palliative Care. An exploratory study. I sin begrunnelse skriver juryen: «Siri Flagestad Kvalheim har utvist stor evne og kompetanse innen alle universitetets hovedoppgaver: undervisning, forskning og formidling. Således har hun i utstrakt grad drevet så vel klinisk som teoretisk studentundervisning innen de to fagområdene oral protetikk og gerodontologi – samtidig som at hun har vært koordinator for allmennodontologifaget.»

Andreas Wahl.

Tidendes pris for beste kasuspresentasjon

Dagens siste prisutdeling var Tidendes pris for beste kasuspresentasjon, som gikk til Aida Mulic, Marte-Mari Uhlen, Anne Bjørg Tveit og Kjersti Refsholt Stenhagen for artikkelen: «Dentale erosjoner – forekomst, registrering, årsaker, genetikk og prinsipper for behandling». Artikkelen sto på trykk i Tidende nr. 5, 2019.

Juryen beskrev artikkelen som lettlest, oversiktlig og godt illustrert om et tema som de fleste tannleger, både offentlige og private, vil kunne møte i sin praksis.

Fengende musikalske innslag

Musikken var det den velkjente gruppa D’Sound som sto for. Med deres sammensmeltning av elementer fra acid jazz, soul, funk og pop har gruppen vunnet Spellemannspriser og vært en drivkraft i norsk musikk siden 90-tallet. Trioen med den nye vokalisten Mirjam Omdal i spissen ga groove, god stemning og en fin ramme til åpningen, og kunne glede publikum med klassikere som Smooth escape, Do I need a reason og Down on the Street, samt nykommeren Mr. Unicorn, som var deres bidrag i årets norske Melodi Grand Prix finale.

Hilsen fra Helsedepartementet

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke stilte som gjestetaler fra Helsedepartementet. Hun var imponert over oppslutningen på landsmøtet og over standens store engasjement, og ga uttrykk for at hun tok til seg det hun kalte presidentens «tydelige tilbakemeldinger» om regjeringens politikk

Jahrmann Bjerke kunne fortelle at prøveordningen rundt flytting av tannhelsetjenesten til kommunene ikke er skrinlagt, men at regjeringen trenger mer tid til å finne ut hvordan den skal gjennomføres. Hun påpekte at samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune ikke fungerer godt nok, og at dette bør være et satsingspunkt for å sikre gode helsetjenester til befolkningen.

Statssekretæren viste til at forsøksordningen med orale helsetjenester på sykehus har avdekket manglende kompetanse i de øvrige helseprofesjonene og et stort behandlingsbehov blant pasientene på sykehus. Evalueringen sier at oppfølgingen av den orale helsen har bidratt til raskere og sikrere behandlingsforløp for pasientene. Munnhelsen bør derfor vies mer oppmerksomhet, og det trengs et kunnskapsløft på området.

Tross regjeringens forslag til statsbudsjett avsluttet statssekretæren med et løfte om en utvidelse av skjermingsordningene og at fagmiljøet skal inkluderes i det videre arbeidet.

Hva betyr grønn odontologi?

Fysiker og programleder (og fire ganger norgesmester i morellsteinspytting) Andreas Wahl utfordret profesjonen på bærekraft og grønn odontologi. Bærekraft er et komplisert og innviklet tema, og det er ikke lett å vite hva som er det beste for miljøet. Er plast alltid et onde? Og hvor reflekterte er tannlegene når det kommer til energibruk, kildesortering og valg av utstyr? Wahl minnet om at kloden ikke har noen nødutgang – vi har ingen plan B. Han oppfordret deltakere om å bruke landsmøtets tre dagene til å oppdatere seg om hvordan de kan ta grønne valg, både som tannlege og som privatperson.

Om årets landsmøte og fagprogram

Tradisjonen tro ble åpningen rundet av med en introduksjon av fagprogrammet av leder for NTFs fagnemnd, Elisabet Jonsson. Fagnemnden presenterte et spennende fagprogram tettpakket med et bredt spekter av relevante tema og oppdatert kunnskap om materialer, teknikker og spennende kasuistikker, samt ny forskning, siste nytt fra spesialistforeningene og en rekke aktualitetsforedrag. Et solid fagprogram med noe for en hver smak!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.