logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Oral helse på den internasjonale arenaen

Oral helse på den internasjonale arenaen

1182

Harry-Sam Selikowitz. Foto: Kristin Aksnes.

Oral diseases: a global health challenge

I juli i år publiserte det meget velrennomerte tidsskriftet The Lancet to ulike artikler om oral helse. I tillegg til artiklene ble det publisert to kommentarer, samt at Lancet`s hovedredaktør Richard Horton (hvis far er norsk) skrev en leder om temaet. Det har vært meget få artikler i The Lancet om oral helse så dette er meget viktig. Den første artikkelen er: «Oral diseases: a globall health challenge» og her understrekes det at til tross for at orale sykdommer kan forebygges, så rammes 3.5 milliarder mennesker av disse sykdommene – først på fremst karies. «Ending the neglect of global oral health: time for radical action» var tittel på den andre artikkelen. Hovedbudskapet her er at tannhelsetjenestene fortsetter å ha en behandlende, teknisk og høy-teknologisk tilnærming til tannpleie mens man for å redusere orale sykdommer globalt må endre forebyggende befolkningsstrategier til universell helsedekning og bli mer integrert i det generelle helseunivers.

For mer informasjon se The Lancet Vol 394, July 20, 2019.

Universal helsedekning som en av bærekraftsmålene

Under FNs generalforsamling i september ble alle 196 medlemsland enige om å arbeide for å nå universell helsedekning innen 2030 (Universal Health Coverage = UHC) som en del av bærekraftsmålene. UHC går ut på at alle mennesker skal ha tilgang til nødvendige helsetjenester av god nok kvalitet, og ha råd og mulighet til å bruke dem. Helse inngår i bærekraftsmål nummer 3. Denne resolusjonen ses på som kanskje den mest omfattende helseresolusjonen på dette nivået. Tannhelse er inkludert i punkt nummer 34. NTF ga innspill om UHC på et møte med helseministeren i forkant av møtet i FN.

12. desember er NTF med å markere «Universal Health Coverage Day», se mer informasjon på www.universalhealthcoverageday.org

Council of European Dentists (CED)

Council of European Dentists (CED) representerer mer enn 340.000 tannleger fra 33 nasjonale tannlegeforeninger over hele Europa og NTF er affiliert medlem. CED har to årlige allmøter hvorav ett i november, hvor NTF var representert. På agendaen sto blant annet kommunikasjonsplan for 2020, dental materialer, e-helse, pasientsikkerhet og infeksjonskontroll, antibiotika og en resolusjon om vaksinering mot HPV. Det var også valg av styre. I tillegg ble konsekvensene Brexit vil ha for CEDs økonomi diskutert.

For mer informasjon om CED og utkommet av møtet se NTF nettsider.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.