logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Jubileumsåret 2019

Jubileumsåret 2019

1087

Foto: Kristin Aksnes

Den norske tannlegeforening rundet 135 år 15. oktober 2019. Helt siden 1884 har NTF samlet norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser og virke for dens autoritet og anseelse, som det så fint heter i NTFs formål.

NTF skal også representere tannlegestanden eller grupper av denne i standsspørsmål og overfor offentlig myndighet, fremme kollegialt samhold og fremme den odontologiske vitenskap og tiltak som tar sikte på å bedre tannhelsen.

Allerede fra stiftelsesdatoen arbeidet NTF med saker som var svært viktige både for tannlegene og for samfunnet. Fra starten ble krav til allmennutdanning og formalisert faglig utdanning en hovedsak for foreningen, og i 1909 ble den formelle organiseringen av tannlegeutdanningen etablert. Da hadde NTF alt rukket å bli 25 år. Men først i 1959 ble Norges Tannlegehøyskole innordnet under universitetet i Oslo som eget fakultet – og tannlegeutdanningen slik vi kjenner den i dag var et faktum.

Både grunn- og spesialistutdanning er viktige saker for NTF også i dag – og vi setter stor pris på samarbeidet mellom de odontologiske lærestedene og foreningen. En god spesialistutdanning på de odontologiske lærestedene er etter NTFs mening helt avgjørende for å kunne tilby en grunnutdanning med stabilitet og høy faglig kvalitet. Vårt klare standpunkt er derfor at utdanningen av odontologiske spesialister må være forankret på universitetene.

Opprettelse av en egen forening for norske tannleger var viktig i 1884, men det er minst like viktig i dag. NTF har satt seg som mål å være en fleksibel, rasjonell og demokratisk organisasjon som skal ivareta alle medlemmenes interesser i et samfunn og en tannhelsetjeneste som endres raskere enn tidligere. Det er en ambisiøs målsetting som foreningens tillitsvalgte både på lokalt og sentralt nivå hele tiden jobber hardt for å oppfylle, sammen med sekretariatets ansatte.

Det har vært stor politisk interesse for tannhelsetjenesten i 2019. Både organisering og finansiering av tannhelsetjenesten står frem som saker som tydelig skiller høyre- og venstresiden i norsk politikk. Partiene er nå i gang med å forberede seg til det neste stortingsvalget, og tannhelse kan fort seile opp som et sentralt tema i 2021. NTF skal sørge for å påvirke der vi kan, slik at tannhelse kommer inn i partiprogrammene på en klok måte.

NTF ønsker en sterk og velfinansiert offentlig tannhelsetjeneste som ivaretar prioriterte grupper, og en velfungerende privat sektor med gode rammebetingelser som ivaretar resten av befolkningen. Vi støtter forslaget fra regjeringens prioriteringsutvalg, Blankholmutvalget, om en samlet gjennomgang av de prioriterte gruppene i tannhelsetjenesteloven og trygderegelverket for stønad til tannbehandling. En slik helhetlig gjennomgang må også inkludere andre områder i tjenesten, som for eksempel kompetansesentrene og prosjektet med tannhelsetjenester på sykehus.

NTF ønsker en sterk og velfinansiert offentlig tannhelsetjeneste som ivaretar prioriterte grupper, og en velfungerende privat sektor med gode rammebetingelser som ivaretar resten av befolkningen.

I skrivende stund er det ikke lenge til årets representantskapsmøte. I slutten av november skal representanter for hele medlemsmassen i løpet av noen hektiske og spennende dager stake ut veien videre for foreningen. Det skal også velges nye tillitsvalgte til en rekke posisjoner, og da blir det avgjort om jeg skal gå løs på en periode til som president i foreningen. Jeg har hatt mange fantastiske år i NTF, og det er med stor ydmykhet at jeg har sagt ja til to nye år – så sant medlemmene ønsker det. Motivasjonen og engasjementet er fortsatt på topp, og det er mange viktige saker som vil kreve stor innsats også i neste hovedstyreperiode.

Vi skal og må ha store ambisjoner både på odontologiens og på egne vegne. Det er fortsatt mange store og uløste oppgaver i tannhelsetjenesten, og vi skal fortsatt kjempe for både medlemmenes og befolkningens interesser.

Men først er det desember og tid for rolige fridager med refleksjon, men også for planlegging av det nye året, med nye utfordringer og nye muligheter. Jeg håper på snø, kvalitetstid med familie og venner og god mat og drikke.

Takk til alle engasjerte og dyktige tillitsvalgte, og takk til alle ansatte i sekretariatet som jeg har hatt den store gleden å samarbeide med dette innholdsrike året.

Jeg ønsker dere alle en fin adventstid, en rolig julefeiring og et riktig godt nytt år!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.