logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Intervju med Silje Eikre – leder Buskerud tannlegeforening (BTF)

Intervju med Silje Eikre – leder Buskerud tannlegeforening (BTF)

1178-80

Leder Silje Eikrem.

Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningene den siste tiden?

Det viktigste vi gjør er å tilby medlemmene gode kurs. Over årene har foreningen bygget seg opp en god økonomi og disse pengene vil vi at skal gå tilbake til medlemmene. Vi avholder 4 medlemsmøter i løpet av året - som er gratis. I tillegg kommer høydepunktet og det største kurset vi arrangerer, nemlig Klækkenkurset som går over en helg i februar hvert år. Vi har også en liten sosial samling med et vårmøte hvor vi finner på noe gøy og ofte leier inn underholdning. I 2018 gikk vi fra julebord til å holde et lengre kurs på en lørdag, så vi håper at dette etablerer en ny tradisjon.

Hva har vært de største utfordringene?

Jeg har vært leder siden våren 2018. På den tiden, og samme høsten, kom kravene om GDPR. NTF gjorde oss også oppmerksomme på at vi må meldes inn i momsregisteret og vi har også gått over til elektronisk utsending av fakturaer. For at alt skal være riktig har vi skaffet oss en veldig behjelpelig regnskapsfører. Det ble etterhvert mye jobb på kasserer. Med tanke på at dette er et frivillig verv i tillegg til jobb og familie så måtte vi det. Dette vil også gjøre eventuelle utskifting av kasserer litt smidigere.

Hva har vært de største høydepunktene?

Høydepunktet for vår del er helt klart det årlige Klækkenkurset. Kurset består av to dager med fagprogram, med rullering på ulike temaer. Mitt inntrykk er at deltakerne møtes både for faglig påfyll, men også for det sosiale. Mellom 30–50 % av BTFs medlemmer samles denne helgen. På middag er vi alltid rundt 100 stykker totalt, inkludert utstillere og kursdeltakere. Da legger vi fag til siden og fokuserer på det sosiale med god mat, noe godt å drikke og ikke minst allsang!

Styret 2018–2019.

Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og verving av tillitsvalgte?

Vi følger nøye med på medlemslistene når medlemmer melder seg inn og ut. Jeg sender dem en velkomstmail hvor jeg informerer om BTF-bladet, medlemsmøter, julekurs og Klækkenkurset. Ved å motta en slik e-post håper jeg at terskelen er lav for å si ifra hvis det er noe vi kan bidra og hjelpe med.

Når det gjelder tillitsvalgte synes vi at vi har en god valgkomite. Vi som allerede er tillitsvalgte holder alltid øynene åpne og går aktivt ut og snakker litt med de vi ser kan bli en spire.

Hvordan ser du på dagens situasjon for lokalforeningens medlemmer, og hvorfor er det viktig å være medlem av lokalforeningen?

Jeg tror det er viktig å være medlem i lokalforeningen for å holde seg oppdatert på alle måter. Vi forsøker hele tiden å være åpne for tilbakemelding fra medlemmene om hvilke temaer de ønsker vi skal ha på kurs. Vi som alle andre har medlemmer fra både privat og offentlig sektor og vi vektlegger at alle kurs skal være for alle. I BTF-bladet forsøker jeg etter beste evne å informere om hva NTF forteller oss på ulike møter slik at medlemmene får med seg siste nytt. Fylkestannlegen Berit Binde har også alltid et innlegg hvor hun informerer om hva som skjer i DOT.

Fra Klækkenkurset 2019.

Faktaboks

Buskerud tannlegeforening

Leder: Silje Eikre

Antall medlemmer: 296

Offentlig ansatte: 67

Privatpraktiserende: 175

Kvinner: 173

Menn: 123

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Det oppleves først og fremst som veldig givende! Jeg føler meg veldig heldig som sitter med så mange flinke personer i styret. Oppgavefordelingen er veldig tydelig og klar. Alle er flinke til å bidra. Siden vi har flere representanter fra privat og offentlig sektor syns jeg vi får mange synspunkter i samtaler og diskusjoner vi har rundt de ulike temaene vi tar opp. En annen hyggelig del av jobben er ulike møter og forum som NTF arrangerer. Med tiden blir man kjent med mange både lokalt og utenfor våre egne grenser.

Hva kommer til å skje de neste 6–12 mnd?

Neste år er foreningen vår 115 år, dette må markeres. Fra og med 1.1.2020 går vi fra Buskerud til Viken. Vi må få oversikt over hva som endrer seg og informere alle medlemmer. NTF har forberedt oss på at alle lokalforeninger må oppdatere vedtektene, så der kommer det nok litt jobb også. Utenom dette skal vi fortsette og planlegge våre faste kurs.

Fra Klækkenkurset 2019.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.