logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Gingivitt- og periodontittutløsende bakterier er funnet i hjernen hos personer med Alzheimers sykdom

Gingivitt- og periodontittutløsende bakterier er funnet i hjernen hos personer med Alzheimers sykdom

1120

Alzheimers sykdom (AD) har en prevalens på 10–30 % i befolkningen (1) og er i økning. Den sporadiske formen, som er den vanligste, utgjør > 95 % av tilfellene og rammer personer i alderen 80–90 år (1). Epidemiologiske undersøkelser har vist at gingivitt og periodontitt kan fordoble risikoen for AD over en 10-års periode (2).

Vi har nylig utført «16S rDNA high throughput» sekvensering av DNA ekstrahert fra hjernevev hos personer (alders-og kjønnsavpasset) med og uten AD. 10 personer hadde AD, 10 personer hadde ikke tilstanden. Funnene viste at 4 personer (40 %) med AD hadde bakterier i sine hjerner, mot 6 personer (60 %) uten AD. Bakteriene stammet fra både munnhule og tarm. Imidlertid ble bakteriene Actinomycetales og Prevotella (markør for gingivitt) og Treponema og Veillonella (markører for periodontitt) funnet utelukkende hos personer med AD. Ettersom både gingivitt og periodontitt kan utløses av tannbelegg, støtter funnene studier fra mennesker og dyr som har vist at disse tilstandene kan være forbundet med utvikling av AD. Dessuten, ettersom både gingivitt og periodontitt kan forebygges ved å fjerne tannbelegg, kan man ikke se bort fra at plakkprofylakse også kan motvirke AD hos enkelte personer.

Artikkelen «High Throughput Sequencing Detects Gingivitis and Periodontal Oral Bacteria in Alzheimer’s Disease Autopsy Brains» av Huma Siddiqui, Emenike RK Eribe, Sim K Singhrao og Ingar Olsen er publisert i Neuro Research 1(1): 3, 1-10, 2019 (https://www.jneuro.org/)

Referanser

  1. Masters CL, Bateman R, Blennow K, et al. Alzheimer’s disease. Nat Rev Dis Primers. 2015; 1: 15056. doi: 10.1038/nrdp.2015.56.

  2. Olsen I, Singhrao SK. Poor oral health and its neurological consequences: Mechanisms of Porphyromonas gingivalis involvement in cognitive dysfunction. Curr Oral Health Rep. 2019; 6(2): 120-129.

Adresse: Ingar Olsen, Institutt for Oral Biologi, Det Odontologiske Fakultet, postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo.

E-post: ingar.olsen@odont.uio.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.