logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Saktegåere eldes raskere

Saktegåere eldes raskere

983

Foto: Yay Images.

Personene som gikk sakte som 45-åringer hadde både svakere lunger, dårligere tenner og svakt immunsystem, skriver forskning.no.

Går du sakte som middelaldrende, kan det være et klart varsel om svekket helse i alderdommen. En helt enkel test av ganghastighet viser seg også å kunne varsle om økt risiko for sykdommer som Alzheimers flere tiår før sykdommen dukker opp på andre måter, hevder forskerne. De amerikanske forskerne bak denne nye studien fant også at saktegåerne som deltok, i gjennomsnitt hadde mindre hjernevolum enn de andre deltagerne.

Forskerne slår fast at allerede da de nå middelaldrende deltagerne i denne undersøkelsen var tre år gamle barn, kunne det ha vært mulig å peke ut hvem som kom til å bli saktegåere senere i livet. Det mener de å se ut fra tester som ble gjort av småbarnas språkforståelse, motoriske evner og evne til å takle frustrasjon. Det finnes ulike måter å måle gåhastighet. Forskerne bak denne studien mener den beste er å måle hvor raskt en person er i stand til å gå, uten å begynne å løpe.

Dataene kommer fra en undersøkelse av 904 voksne personer i byen Dunedin i New Zealand. Disse personene er helt fra de var småunger blitt fulgt opp av forskerne, og nå sist fra 2017 til 2019 ble de undersøkt da de fylte 45 år.

Ganghastighet er i mange år blitt brukt av helsepersonell til å kunne si noe om helse og aldring hos geriatriske pasienter. Det nye i denne studien er altså at det allerede hos middelaldrende personer later til å være mulig å si noe om vedkommendes framtidige helse, ut fra personens gange.

Forskerne er åpne for at bakenforliggende variabler kan forklare både ganghastighet og helsetilstand. For eksempel er det mulig at individenes valg av livsstil kan ligge bak begge deler. Samtidig peker forskerne på at de kan se forskjeller helt fra deltagerne i studien var små barn.

Referanse: Line Rasmussen m.fl: «Association of Neurocognitive and Physical Function With Gait Speed in Midlife», JAMA Network Open, 2019. 

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.