logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Fra snus til røyk?

Fra snus til røyk?

982

Foto: Yay Images.

Ungdom som både røyker og snuser har firedoblet risiko for å røyke som voksne.

Forskere har sett på hvordan tobakksbruken endrer seg i perioden fra tenårene til tidlig voksen. Ungdommer som kun snuser, har doblet risiko for å røyke som voksne, sammenlignet med de nikotinfrie, skriver forskning.no.

De nye resultatene kommer fra en stor studie som har sett på tobakksbruken hos en gruppe norske ungdommer, og undersøkt om de fortsatt snuser eller røyker når de blir voksne.

– Vi var spesielt interessert i å se på overgangene mellom snus og røyking – altså om mange av dem som brukte snus gikk over til å røyke, eller omvendt, sier hovedforskeren bak den nye studien, Liv Grøtvedt ved Folkehelseinstituttet.

Studien viser blant annet at én av fire ungdomssnusere gikk over til også å røyke da de ble voksne.

Resultatene er hentet fra HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Studien viser at ungdommer som både røykte og snuste, hadde vanskeligst for å slutte med nikotin når de ble voksne. De har nær fire ganger høyere risiko for å bli voksne røykere, sammenlignet med ungdommer som ikke brukte nikotin i det hele tatt.

Bare 16 prosent av dobbeltbrukerne sluttet med nikotin i voksen alder. 54 prosent av dem røykte, eller både røykte og snuste, som voksne, mens 31 prosent hadde gått over til kun snus.

Tallene for de voksne nikotinbrukerne ble samlet inn etter at røykeloven ble innført.

– Det er positivt at én av tre har gått over til snus, som jo har færre skadelige effekter enn røyk. Men fortsatt er det en stor andel av denne gruppen som røyker, sier Grøtvedt.

Ungdommer som enten bare røykte eller bare snuste, klarte i større grad å kvitte seg med nikotinsuget i voksen alder.

– I begge gruppene klarte cirka én av tre å slutte helt med nikotin, forteller forskeren.

Men halvparten av ungdomsrøykerne røykte fortsatt i voksen alder, og én av fire snusere hadde gått over til røyking, eller en kombinasjon av røyk og snusbruk.

– Det er ikke så overraskende at en del av de som bruker snus går over til røyk. Nikotin er avhengighetsskapende, og jo tidligere man begynner med det, jo vanskeligere er det å slutte, sier Grøtvedt.

At tidlig start er uheldig kommer også fram i undersøkelsen – blant 13–15-åringene som brukte snus, var hele 44 prosent røykere eller dobbeltbrukere som voksne.

Snuserne hadde doblet risiko for å bli røykere, sammenlignet med de som ikke brukte nikotin som ungdommer.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.